Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)

Når et barn som er innlagt på nyfødtintensiv er medisinsk stabilt og klar for det, ønsker vi at barn og foreldre skal få reise hjem så tidlig som mulig. Dette fordi vi mener at barn og foreldre har det best hjemme. Etter hjemkomst kan Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste NAST gi hjelp og oppfølging til dem som har behov for det.

Les mer om Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)

Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleietjeneste (NAST)

Hvem kan reise tidlig hjem?

  • Barn som er medisinsk stabile, men fortsatt trenger oppfølging fra nyfødtintensiv
  • Barn i spisetreningsperioden – altså barn som er kommet i gang med å spise noe selv, men fortsatt ikke klarer å få i seg hele døgnmengden (og trenger påfyll med sonde).
  • Barn med kronisk sykdom.

Oppfølgingen består av:

  • Hjemmebesøk mandag-fredag (08.00-16.00) av sykepleier fra nyfødtavdelingen.
  • Telefonkontakt - råd og veiledning 24 timer i døgnet.
  • Åpen retur til barneavdelingen ved behov
  • Legekontroll av nyfødtintensivavdelingens leger ved behov så lenge barnet følges opp fra avdelingen.

Brukerundersøkelse – hjemmesykehus barn og NAST

Vi jobber for tiden med et prosjekt hvor vi ønsker å videreutvikle hjemmesykehus/NAST. Hensikten med denne undersøkelsen er å kontinuerlig forbedre tjenestene for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer. Barn over 12 år kan i tillegg svare på spørreskjema selv dersom de ønsker det.

Det er frivillig for deg å svare på denne spørreundersøkelsen. All informasjon vil bli behandlet konfidensielt.
For å svare på brukerundersøkelse gå inn via internett og skriv inn adresse for undersøkelsen (svaross.ihelse.net) og kode (37RG)

Kontaktinformasjon

Telefon
51 51 84 64
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Fant du det du lette etter?