Lege som besøker et barn ved sengen. Foto.

Om barne- og ungdomsklinikken

Nyttig informasjon til pasienter og pårørende

 • Endokarditt profylakse

  Bakteriell endokarditt, det vil si bakterievekst i den indre hjertehinnen, er en meget sjelden sykdom som kan inntreffe i både normale og unormale hjerter. Ved visse former for medfødte hjertefeil er risikoen for dette større enn ellers.

 • Forstoppelse hos barn

  Ved forstoppelse tar det for lang tid for maten å passere gjennom kroppen, og tarmen blir dermed for full av avføring. Dette er vanligere, enn mange tror. Delvis beror det på arvelige faktorer, dels på toalettvaner, kostvaner og hvor mye man beveger seg.

 • Atopisk eksem - informasjonshefte

  Hva skjer i eksemhud, og hvilke tiltak kan hjelpe

 • Måltidsråd til foreldre

  Små barn med spisevansker ser ut til å være en økende gruppe ved Barneklinikken. Vi møter mange familier som strever med dette og erfarer at det finnes lite tilgjengelig materiell. Mange foreldre kan føle seg alene med problemene. Her vil d...

 • Hofteleddsdysplasi

  Hofteleddsdysplasi er en tilstand som forekommer hos ca. 1 % av barn født i Norge. Jenter rammes 6 ganger hyppigere enn gutter. Hos halvparten er begge hoftene angrepet og de fleste oppdages i løpet av den første levemåneden, og kalles «tid...

 • Fra Insulinpumpe til Insulinpenn

  Denne informasjonen gis til alle som får insulinpumpe.

Informasjon til primærhelsetjenesten og henvisende instanser

 • Bilyd over hjertet

  Vi ønsker å sikre at barn som har medfødt hjertefeil eller ervervet hjertesykdom blir undersøkt til rett tid, og unngå at barn med fysiologiske bilyd henvises unødvendig til spesialist.

 • Kortvokste barn - henvisning fra allmennlege til barnepoliklinikken

  Hvem av de kortvokste barna bør henvises til barnepoliklinikken ved SUS, og hva bør være med i en slik henvisning?

 • Enurese - henvisning til barnepoliklinikken

  Enurese er vanligvis ikke et utrykk for sykdom. For de fleste forsvinner dette spontant med økende alder.

 • Overvekt hos barn og unge - rutiner for inntak

  Det er etterhvert en stor andel barn og ungdommer som er overvektige. Dette er i de aller fleste tilfellene livsstilsavhengig - og skyldes en ubalanse mellom inntak og forbruk av kalorier. Svært mange av disse barna lever i et miljø som fre...

 • Hodepine hos barn

  Vi mottar svært mange henvisninger på barn med hodepine, og vi opplever at mange av disse barna har tensjonshodepine, og dermed ikke trenger utredning eller hjelp fra Barne- og ungdomspoliklinikken. For å kunne prioritere riktig og fange opp dem vi men...

Nyfødt intensiv 3D

 • Hygiene ved nyfødt intensiv

  Vi ønsker å gjøre vårt beste for å beskytte barnet ditt, og gi det trygg og profesjonell behandling og pleie.

 • Gode råd ved hjemreise

  Det nærmer seg tiden for at barnet deres skal utskrives fra nyfødtavdelingen. Endelig skal dere reise hjem og være en ”vanlig familie”.

 • Amming - noen gode råd på veien

  Å få et barn er en stor omveltning. Et for tidlig født barn defineres som født før 37 svangerskapsuke.

Fant du det du lette etter?