Sengevæting og daginkontinens

 • Alarmbehandling ved nattenurese

  Prinsippet for alarmbehandling er at det plasseres en føler som reagerer på fuktighet i trusen. Denne føleren er koblet til en bærbar enhet som alarmerer. Det finnes også stasjonære alarmer der ringeenheten er plassert ved siden av sengen.

 • Daginkontinens barn

  Inkontinensproblem hos barn er vanligere enn mange tror. Med daginkontinens forstås gjentatt urin- lekkasje i våken tilstand etter fylte 5 år. En av fem ellers friske 5-åringer, og en av syv i skolealder, er inkontinente om dagen eller natt...

 • Råd for blæretrening

  Blæretrening er basisen i all behandling av barn med tisseproblemer på dagtid. Målet er at barnet skal tisse hyppig, regelmessig og fullstendig og derigjennom lære å kjenne tissetrang og ta kontroll over blæren og tissingen.

 • Råd om drikking til barn med tisseproblem

  Å drikke nok er viktig for oss alle. Kroppen sier ifra når den trenger væske, dermed drikker vi. Nyrene har flere oppgaver, blant annet sørger de for væskebalansen i kroppen og rensing av blodet. Det vannet kroppen ikke trenger, skiller nyr...

 • Sengevæting - informasjon til helsestasjoner og primærleger

  Nattenurese uten andre symptomer og funn, er et svært vanlig problem hos barn. I litteraturen finner man litt varierende frekvens, men det gjelder ca 40 % av alle 3-åringer, ca 20 % av alle 5-åringer, ca 10 % av alle 6-åringer, 3 % av alle...

 • Sengevæting - råd til foreldrene

  Barnet ditt væter sengen. Selv om dets egen innsats er nødvendig og avgjørende, kan du gi det god hjelp i form av støtte, trøst, oppmuntring samt praktisk hjelp. Her vil du finne råd for å hjelpe barnet ditt. Ikke alle er aktuelle til enhve...

 • Treningsprogram for å oppnå god blærefunksjon

  Barnet må ikke holde seg, men tisse så snart det kjenner trang.

 • Urinblæren

  Hvordan fungerer den normale urinblæren? Hvilke forstyrrelser ser vi i barnealderen?

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.