HELSENORGE

Barselpost 7I (barselhotellet)

Friske kvinner og barn får barseloppholdet sitt på barselpost 7I, det som populært blir kalt barsehotellet på St. Svithun hotell. Partner/far kan også bo her (så lenge det er plass). Her får du tilbud om ammehjelp, stell og bad av barnet, samtaler med jordmor og veiledningstime med fysioterapeut. Vi har jordmor- og barnepleierbemanning hele døgnet.
Fant du det du lette etter?