HELSENORGE

Akuttmottak

Akutt mottak tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Alle pasienter som legges inn ved akuttmottaket skal være henvist av fastlege, legevakt eller AMK. Pasientene som kommer til akuttmottaket blir prioritert etter alvorlighetsgrad. Vi bruker SATS (South Africa triage system) som prioriteringsverktøy.

Fant du det du lette etter?