HELSENORGE

Gastromedisinsk sengepost 4H

4H er en medisinsk post med hovedvekt på mage- tarm sykdommer. I tillegg er det også pasienter med andre generelle indremedisinske sykdommer.

Fant du det du lette etter?