HELSENORGE

Geriatrisk seksjon

Geriatrisk seksjon består av sengepost og poliklinikk. Vi har særlig kompetanse innen demensutredning/kognitiv utredning, funksjonskartlegging og funksjonstrening, førerkortvurdering, osteoporose og generelle geriatriske problemstillinger som urininkontinens, ernæring, polyfarmasi, falltendens og akutt forvirring.

Fant du det du lette etter?