HELSENORGE

Sengepost 1A

Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber i et geriatrisk tverrfaglig miljø med lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og prest. Vi er opptatt av å ha et godt samarbeid med pasient, pårørende og primærhelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?