HELSENORGE

Isolatenhet 2I

2I er en medisinsk post med 8 avanserte isolater hvor det er optimale forhold for smitteisolering. Pasientene som isoleres her har i hovedsak smittsomme infeksjonssykdommer, men vi utreder og behandler også pasienter med andre indremedisinsk problemstillinger.  I tillegg bistår vi andre avdelinger på sykehuset med isoleringsrom etter behov. 

Inngangsdøren til 2I er låst. Det henger en telefon på utsiden av døren som du kan bruke til å ringe inn til personalet, så slipper vi deg inn og hjelper deg med å kle på deg ev beskyttelsesutstyr som trengs før du kan gå på besøk. Pasienter som er isolert har også behov for besøk og besøket skal ikke utgjøre risiko for verken pårørende eller pasient, men vi ber deg lese punktene under på denne siden om «Pårørende til pasienter som er isolert» før du kommer på besøk. Som inneliggende pasient eller besøkende utgjør 2I ingen økt risiko for smitte. Vi har gode rutiner for smittehåndtering og har et kontinuerlig fokus på smittevern i avdelingen. 

Personalet ved 2I rullerer mellom isolatenheten og infeksjonsavdeling 3F. 
Fant du det du lette etter?