HELSENORGE

Isolatenhet 2I

2I er en medisinsk post med optimale forhold for smitteisolering. Det er hovedvekt på infeksjonssykdommer. Vi utreder og behandler også pasienter med andre indremedisinske diagnoser. Personalet ved 2I har en rullering med infeksjonsavdeling 3F. Ved 3F er det 6 sykepleiestudenter. Studentene vil rullere sammen med sin kontaktsykepleier og vil derfor også være en del av personalet ved 2I.

Fant du det du lette etter?