HELSENORGE

Velkommen til Reisemedisinsk senter

Vi tar ikke imot pasienter med luftveissymptomer.

Ved Reisemedisinsk senter kan vi tilby deg følgende vaksiner:


Barnevaksiner 

 • ​Det anbefales å oppdatere barnevaksinene hvert 10 år DTPP-  difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Noen har  fått tetanusvaksine(stivkrampe) hvis de har oppsøkt lege i forbindelse med skader. På helsenorge.no kan du gå inn og sjekke hvilke vaksiner du har fra før.   


Difteri

 • Etter grunnvaksinering som barn, trengs kun en oppdateringsdose hvert tiende år. Finnes som enkeltvaksine, men også i kombinasjon med polio, kikhoste og stivkrampevaksine eller bare med stivkrampe og difteri.

Gulfeber

 • En dose gir livslang immunitet. Noen land forlanger imidlertid at den ikke skal være eldre enn 10 år. Tas senest 6-10 dager før avreise. Vaksinen må kunne dokumenteres i et internasjonalt vaksinasjonskort Sjekk hvilke land på WHO sin nettside (engelsk)

Hepatitt A

 • En dose gir beskyttelse i ett år. To doser tatt innenfor en bestemt tidsramme gir beskyttelse i 25 år, sannsynligvis resten av livet. Vaksinen finnes også i kombinasjon med hepatitt B og tyfoidfeber. Godkjent fra 12 mnd alder.

Hepatitt B

 • En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.  Finnes også i kombinasjon med hepatitt A

Influensavaksinen anbefales av FHI til disse gruppene:

 • alle fra og med fylte  65 år
 • beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • gravide etter 12 svangerskapsuke
 • personer med diabetes mellitus type 1 og 2
 • personer med kronisk lungesykdom
 • personer med alvorlig hjertesvikt
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme ( KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter vurdering av lege

Japansk encephalitt (mot hjernebetennelse)

 •   En grunn består av 2 doser- 3 dose anbefales etter ca 18-24 mnd og vil da sannsynligvis beskytte 10 år - kanskje lengre. 
 • Godkjent fra 2 mnd alder.

Kikhoste

 • Etter grunnvaksinering som barn, trengs kun en oppdateringsdose hvert tiende år. Finnes i kombinasjon med  difteri og stivkrampevaksine, og polio
 •  Denne finnes ikke som en egen vaksine.

Kolera og ETEC bakterier mot diarre

 • Drikkevaksine mot oppkast og diaré.
 • Godkjent fra 2 års alder

Meningokokk  gruppe ACWY  (mot hjernehinnebetennelse)

 • En dose gir beskyttelse i  fem år.
 • Godkjent fra 6 ukers alder

Meningokokk gruppe B 

 • 2 doser gis med minimum 1 mnd mellomrom
 • Godkjent fra 2 mnd alder

MMR

 • tilbys alle som ikke har beskyttelse mot meslinger,kusma og røde hunde
 • godkjent fra 9 mnd alder
 • Vaksinen er gratis

Pneumokokk - pneumovax (mot lungebetennelse)

 • En dose  gis hvert 5-10 år
 • Godkjent fra 2 års alder

Poliomylitt

 • Etter grunnvaksinering som barn, trengs kun en boosterdose hvert tiende år. Finnes som enkeltvaksine, men også i kombinasjon med difteri, kikhoste og stivkrampevaksine. Oppholder du deg i enkelte land mer enn 4 uker så skal du ha fått  en poliovaksine mellom 4 uker og 12 mnd før du forlater landet. Dette må dokumenteres i et internasjonalt vaksinasjonssertifikat. Det oppdateres jevnlig hvilke land dette gjelder. 
 • Godkjent fra 2 mnd alder

Rabies

 • En grunnvaksinering er  på to doser - blir en bitt i utlandet så skal en allikevel ha 2 doser i etterkant av bittet.
 • vaksinering etter bitt fås og her på Reisemedisinsk senter
 • Ingen nedre aldersgrense

Stivkrampe ( tetanus)

 • Etter grunnvaksinering som barn, trengs kun en oppdateringsdose hvert tiende år. Finnes som enkeltvaksine, men også i kombinasjon med polio, kikhoste og difterivaksine eller bare med difteri.
 • Personer født før 1952 og som ikke har vært i militæret er trolig ikke grunnvaksinert

Tyfoidfeber

 • En dose varer 3 år
 • Godkjent fra 2 års alder
 • Man kan også få vaksinasjon som kapsler - denne er godkjent fra 5 års alder

TBE - Skogsflåttencephalitt (mot hjernebetennelse) 

 • En grunnvaksinering er på 3 doser fordelt over 6-12  måneder. Allerede etter  2 dose forventes tilstrekkelig beskyttelse i pågående flåttsesong( Personer over 60 år skal ha 4 doser som grunnvaksinering).
 • Godkjent fra 1 års alder
 • Borreliose er en annen flåttoverført sykdom, men denne finnes det dessverre ikke vaksine mot.
 • Vannkoppevaksine

 • uvaksinerte barn og unge bør få 2 doser
 • kan gis fra 9 mnd alder

  Tuberkulosevaksine - BCG vaksine


 • På forespørsel - ingen nedre aldersgrense
Fant du det du lette etter?