HELSENORGE

Sengepost 3F

3F er en medisinsk sengepost med hovedvekt på infeksjonssykdommer. Vi utreder og behandler også pasienter med andre indremedisinske diagnoser. Vi har 18 sengeplasser på 3F hvorav hoveddelen er enerom og isoleringsrom.

3F er veiledningspost for sykepleierstudenter, som vil si at vi omtrent til enhver tid har flere sykepleierstudenter i praksis ved avdelingen i samarbeid med Universitetet i Stavanger.
Fant du det du lette etter?