HELSENORGE

Sengepost 3F

3F er en medisinsk post med hovedvekt på infeksjonssykdommer. Vi utreder og behandler også pasienter med andre indremedisinske diagnoser. 3F er også en post med en alternativ modell for praksisstudier i utdanning av sykepleiere. Det er et samarbeidsprosjekt mellom SUS og Institutt for sykepleieutdanning ved Universitetet i Stavanger. Seks studenter går i turnus sammen med sykepleierne i avdelingen. I tillegg har vi til enhver tid to lærlinger i helsefagarbeid.

Fant du det du lette etter?