HELSENORGE

Kardiologisk avdeling

Vi behandler og utreder hjertepasienter med diagnoser som angina, hjerteinfarkt og hjertesvikt. Vi har også behandling av pasienter  med hjerterytmeproblemer, og utredning av pasienter med synkope (besvimelsesanfall). Avdelingen består av sengepost 3H, kardiologisk poliklinikk, og Medisinsk intensiv overvåkning (MIO).

Fant du det du lette etter?