HELSENORGE

Sengepost 3H

3H er en kardiologisk sengepost med hovedvekt på behandling og utredning av hjertepasienter. Aktuelle diagnoser er angina, hjerteinfarkt og hjertesvikt. Vi har også behandling av pasienter med hjerterytmeproblemer, og utredning av pasienter med synkope (besvimelsesanfall). Pasienter som har blitt hjerteoperert blir overflyttet til oss fra Haukeland sykehus og fra Feiringklinikken.

Fant du det du lette etter?