HELSENORGE

Lungepoliklinikken

Vi utreder og behandler lungesykdommer hos pasienter som ikke trenger sykehusinnleggelse, og foretar kontroller av pasienter som tidligere har vært innlagt og trenger oppfølging.
Fant du det du lette etter?