Observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)

Vi observerer og behandler øyeblikkelig-hjelp-pasienter som er kommet inn til sykehuset via akuttmottaket. Avdelingen har fokus på rask medisinsk avklaring. Liggetiden på OBA er på 1-2 døgn. 
I 2015 ble det behandlet 5425 pasienter.

Fant du det du lette etter?