HELSENORGE

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. 

Pasientreiser gjeninnfører dokumentasjonskravet ved bruk av egen bil:
Nå gjennomføres pasienttransport stort sett normalt, og for reiser fra og med 1. juni 2022 gjeninnføres dokumentasjonskravet. Da må pasientene ha dokumentasjon fra behandleren sin på at de måtte kjøre bil, av helsemessige årsaker, for å få dekket tilleggsutgifter til bilferge, parkering, bom og piggdekk, slik som det står i pasientreiseforskriften § 22.

Til revirent ved behov for rekvirert drosje og bekreftet allmennfarlig smittsom sykdom, merkes rekvisisjonen «alenebil» i feltet «spesielle behov». Det er fortsatt anbefalt å bruke munnbind i disse tilfellene.


Fant du det du lette etter?