Helsenorge

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset.


Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Helse Stavanger har beredskapsplaner for å ivareta pasienttransport under covid-19.

 

Som kommunisert gjennom hele pandemien, oppfordres det til å benytte eget kjøretøy til og fra behandling – dersom dette er mulig. Dersom reisen er over ti kilometer hver vei, dekkes tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge uten krav til dokumentasjon. For reiser under ti kilometer, dekkes utgifter dersom behovet er dokumentert av behandler. 

Fant du det du lette etter?