Å kjenne igjen

Opptrening av sensibilitet etter nerveskade i hand.

Filmane viser korleis du kan trene opp sensibilitet etter nerveskade i handa. Sjå introfilmen for instruksjon. Velg deretter blant filmane nedanfor. Du kan også se brosjyren om samme tema.


 
 
 
 
 

Filmane er for folk som har god tid. Når ein nett har skada seg er ein litt satt ut, og treng tid.

Pasient

Engelsk versjon