Å kjenne igjen

Opptrening av sensibilitet etter nerveskade i hand.

Filmane viser korleis du kan trene opp sensibilitet etter nerveskade i handa. Sjå introfilmen for instruksjon. Velg deretter blant filmane nedanfor!

Siden er under utvikling.

Sko ønska at eg såg filmen med ein gong eg hadde skada meg.

Pasient