Affektbevissthetsgruppe

Stavanger DPS gruppepoliklinikken

Gruppeterapi er en behandlingsform som har dokumentert god effekt på en rekke psykiske lidelser. Under ledelse av en eller flere gruppeterapeuter møtes deltakerne jevnlig for å jobbe mot spesifikke mål.  De fleste som deltar i gruppeterapi opplever at det de selv strever med, strever også andre med, og at det er godt å uttrykke vanskelige tanker og følelser i en trygg ramme. 

Innledning

Affektbevissthetsgruppen er for mennesker med angst og/eller depresjonsproblem. Gruppeterapien har fokus på evnen til å gjenkjenne ulike følelser, tenke over dem, og uttrykke dem slik at man kan ta vare på seg selv i forhold til andre på en hensiktsmessig måte. Målet er økt affektbevissthet.

Gruppen har oppstart august hvert år og møtes fredager 09-10.30

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Ekskluderingskriterier: Daglig bruk av A og B-preparater, pågående rusmisbruk eller selvskading, at en er aktiv suicidal, eller har alvorlig brist i realitetstestingen (psykose).
Krav om individualbehandler: Nei

Det er fastlegen som har det medisinske ansvaret for pasienten under behandlingen.

Henvisningsfrist: Fortløpende
Krav til henvisning: Fastlege eller spesialisthelsetjenesten.
Henvisningsadresse: Stavanger DPS, Gruppepoliklinikken, Pb 8100, 4086 Stavanger

Henvisning i DIPS: PS Las STVDPS Gruppepoliklinikk Henvisning

1. Før

Før gruppeterapien blir det gjort et individuelt affektbevissthetsintervju.

2. Under

Gruppen er en lukket gruppe med maks åtte deltakere. Den drives av psykiatrisk sykepleier. Gruppen varer i ca 4 måneder.

3. Etter

Det er fastlegen som følger deg opp etter gruppeterapien.

Kontakt

Oppmøte
Gruppen drives av psykiatrisk sykepleier Gun Elin Haaland tlf: 51514632, i samarbeid med klinisk sosionom
Eileen Oftedal tlf: 51514629 Sekretær tlf: 51514590
Psykiatrisk sykepleier Bente Stønjum, tlf 51514634 
Stavanger DPS Gruppepoliklinikken
Besøkstider
mandag - fredag 08.00-15.30
Telefon
51 51 45 00
mandag - fredag 08.00-15.00

Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise.

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 hvis du skal bestille reise eller har spørsmål.

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/om-pasientreiser

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Passord på SMS

Du som ønsker å bruke internett blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 24 dager før du trenger å be om nytt brukernavn og passord.

Årsaken til innlogging er krav til sikkerhet i sykehusnettverket og er samme type løsning som finnes på flyplasser og​ hotell.


Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.