HELSENORGE
Allergisenteret

Allergitest (prikktest)

Prikktest er en allergitest hvor allergenene prikkes inn i huden.

Innledning

Testen kan vise om du har laget antistoff mot ulike stoffer som det er mulig å bli allergisk mot. Testen hjelper oss i utredning av allergi, men positiv test alene betyr ikke at du er allergisk.  Ved prikktest, ser vi om det blir en reaksjon i huden når det legges på forskjellige dråper som inneholder stoffer som folk ofte reagerer på, for eksempel bjørk, gress, egg eller melk. Hvis testen er positiv betyr det at du er sensibilisert, det vil si at du har dannet spesifikke IgE‐antistoffer mot det aktuelle stoffet du er testet for. Dette er likevel ikke ensbetydende med at du vil reagere allergisk.  Resultatet vurderes sammen med sykehistorien når vi avgjør om du har allergi.

Henvisning og vurdering

Fastlegen din kan henvise deg til sykehuset for en prikktest, eller vi bruker prikktest i en del av utredningen ved ulike tilstander, der det er mistanke om allergi.

Før

Ved prikktest skal du ikke ha tatt antihistamintabletter de siste dagene. Voksne skal ikke ta antihistamintabletter (allergitabletter) de siste 7 dagene før testen og barn og unge (under 18 år) skal stoppe i 3 dager før test. Eksempler på slike medisiner kan være: Cetirizin, Aerius, Xyzal, Zyrtec, Phenamin, Vallergan og Loratadin. Det skal heller ikke ha vært brukt krem inneholdende kortison på underarmene de siste ukene.

Dersom det er problematisk å oppfylle disse kravene, kan du ta kontakt med avdelingen og be om råd.

Dersom du bruker medisiner fast, bes du ta med en liste over disse når du kommer til timen.

Dersom du bruker astmamedisiner eller nesespray, kan de brukes som vanlig, også på undersøkelsesdagen.

Under

Varighet: 30 min

En liten dråpe med ekstrakt (allergen) fra for eksempel bjørk, gress, egg eller melk blir lagt på underarmen din. I tillegg legges det en dråpe med saltvann for negativ kontroll, og en dråpe med histamin for positiv kontroll. Deretter stikkes det et lite hull i huden gjennom dråpen.

Etter 15 minutter er resultatet av prikktesten klart. Det er størrelsen på hevelsene/vablene som forteller om testen er positiv eller negativ. Størrelsen har imidlertid ikke sammenheng med hvor allergisk du er, men med hvor følsom huden din er. Det kan også klø på huden.

Etter

Eventuelle vabler, rødhet og kløe fra de forskjellige dråpene forsvinner oftest i løpet av 1-2 timer. Dette er noe avhengig av reaksjonen i huden.

Vær oppmerksom

Det er svært liten risiko forbundet med denne undersøkelsen.

Kontaktinformasjon

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Helse Stavanger har beredskapsplaner for å ivareta pasienttransport under covid-19. Under pandemien oppfordres det til å bruke eget kjøretøy til og fra behandling hvis det er mulig. Dersom reisen er over ti kilometer hver vei, dekkes tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge uten krav til dokumentasjon. For reiser under ti kilometer, dekkes utgifter hvis behovet er dokumentert av behandler. ​

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Tester på allergisenteret

Hos oss kan du blant annet få utført følgende tester:

  • Spirometri: Viser hastighet og mengde med luft ved inn- og utånding
  • Provokasjonstester: Metakolinprovokasjon - innånding av damp som kan provosere frem astma
  • Allergitesting - Luftveisallergier
  •  Allergivaksinering
  • Acetylsalicylsyre intoleranse
  • Allergitesting - hudallergier
Fant du det du lette etter?