Barne- og ungdomshabilitering

Behandling med Botulinumtoksin

Botulinumtoksin (Botox) er et medikament som reduserer spastisiteten lokalt i en muskel. I denne brosjyren vil denne behandlingen omtales som Botoxbehandling. Behandling med Botox kan også gis på smerteindikasjon. Ved HABU har behandling med Botox vært brukt siden 1995.

Innledning

I tillegg til behandling med Botox, er fysioterapi og ergoterapi i kombinasjon med ulike typer ortose viktig for å få et best mulig resultat.

Ulike ortopediske inngrep kan være viktige bidrag til å bedre funksjon hos barn med cerebral parese. Behandling med Botox kan utsette tidspunkt for ortopediske inngrep. En ser også at behandling med Botox under operasjon kan gi mindre smerter postoperativt og lette opptreningen.

Ved behandling mot spastisitet i hele kroppen, brukes for eksempel Baklofen. Baklofen kan enten gis i tablettform eller gjennom et tynt, mykt rør fra en pumpe. Pumpen opereres inn under huden på magen og gir medisinen rett inn i ryggmargskanalen. Stavanger universitetssjukehus har tilbudt barn Baklofenpumpe-behandling siden 2003.

Hvordan virker Botox?

Botox virker ved å blokkere impuls-overføringen fra nerven til muskelen. Medisinen virker bare i den muskelen der sprøyten blir satt. Effekt av injeksjonen sees vanligvis innen en til to uker etter at behandling er gitt, og det tar ca. 6 uker før maksimaleffekt oppnås. Effekten avtar gradvis avtar fra 3 til 6 måneder, og kan gjentas.

Når muskelen blir mer avslappet, blir den mer tøyelig og lettere å bruke i funksjonelle bevegelsesmønstre. Muskelen får også mulighet til en bedre lengdevekst, og på den måten forebygge feilstillinger som ellers etableres når stram muskulatur blir forkortet.

Botox injisert i muskulatur kan bidra til å øke barnets forutsetninger for en bedret og mer funksjonell bevegelsesutvikling både i bein og armer.

Effekten av Botox er størst i tidlig barnealder. Behov for eventuelle operative inngrep vurderes vanligvis i 6-7 års alderen når Botox ikke lenger har samme effekt. For gående barn inngår databasert ganganalyse i Bergen i vurdering av behov for operativt inngrep. Databasert ganganalyse kan også brukes for å vurdere indikasjon for Botox og evt. effekten.

Før

Botoxbehandling gis først etter en grundig nevrologisk undersøkelse av barnet, hvor det spesielt fokuseres på funksjonelle bevegelser, leddbeveglighet og muskelspenning. Barnenevrolog og fysioterapeut, evt. ergoterapeut, foretar vurderingene. 

På bakgrunn av resultater av undersøkelsene avsluttes konsultasjonen med en oppsummeringssamtale mellom foreldre og fagpersoner, hvor nytten av Botoxinjeksjon diskuteres og målsetting ved en eventuell injeksjon klargjøres. Dersom Botoxbehandling anbefales, kan det gjøres avtale om behandling allerede på dette møtet, eller foreldrene kan reise hjem og vurdere den informasjon de har mottatt, før de tar en avgjørelse.

Under

Botox settes som injeksjon i aktuell spastisk muskulatur i armer eller bein, etter at barnet har fått lokalbedøvelse i plasterform (Embla-krem). Barnet får smertestillende og beroligende medisin på forhånd. Det er viktig at barnet og foreldrene er informert om hvordan barnet best kan slappe av og avledes under behandlingen.

Behandlingen utføres av lege sammen med fysioterapeut, evt. ergoterapeut, på HABU. Det brukes ultralydveiledet injeksjoner.

De fleste barn får injeksjonene gjennomført i narkose.

Etter

Ortoser/gips

Ortoser anbefales for å utnytte økt tøyelighet i muskelen og stimulere til mer funksjonelle bevegelser. Ortoseavstøpningen og tilpasningen blir vanligvis foretatt på Ortopediverksted i samarbeid med fysioterapeut, evt. ergoterapeut, fra HABU. Når Botoxinjeksjonen blir satt i spastisk muskulatur anbefales i enkelte tilfeller en gips i ca. 2 uker for å forsterke behandlingseffekten.

Bivirkninger

Hos de fleste registreres ingen bivirkninger. Lokal ømhet på stikkstedet forekommer hos noen barn.

Fysioterapi/ergoterapi

Det er viktig å intensivere trening i den perioden da Botox har mest virkning, dvs. de første tre månedene etter injeksjonen.

Målet med behandlingen er å stimulere til mer funksjonelle bevegelsesmønstre, forbedre muskelstyrke/muskel-imbalanse, samt øke bevegelsesutslag i aktuelle ledd. Bruk av ortoser etter Botoxbehandling gir bedre resultat.

Det er ønskelig med trening hos fysioterapeut, evt. ergoterapeut, 2 ganger i uken pluss daglig hjemmetrening og/eller trening i barnehage. Treningen skal inneholde aktiviteter som bidrar til at barnet får tatt i bruk muskulatur som nå har fått redusert spenning, og at barnet stimuleres til mer funksjonelle bevegelser.

Kontroller gjøres på HABU etter 6-8 uker og etter 3-4 måneder. Ved 3-4 månederskontrollen vil det bli vurdert om behandlingen skal fortsette.

Kontaktinformasjon

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Helse Stavanger har beredskapsplaner for å ivareta pasienttransport under covid-19. Under pandemien oppfordres det til å bruke eget kjøretøy til og fra behandling hvis det er mulig. Dersom reisen er over ti kilometer hver vei, dekkes tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge uten krav til dokumentasjon. For reiser under ti kilometer, dekkes utgifter hvis behovet er dokumentert av behandler. ​

Praktisk informasjon

​Korona: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har har fremdeles enkelte smittevernstiltak for å redusere risikoen for smitte til sårbare pasienter og våre medarbeidere.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Hva skal jeg ta med?

​Skal du til utredning hos lege, fysioterapeut eller ergoterapeut er det fint om du tar med deg shorts og ermeløs trøye. Dersom barnet eller ungdommen har hjelpemidler som er jevnlig i bruk, så ta dem med til avtalen på HABU. Dette kan være hjelpemidler for forflytning, kommunikasjon eller annet. 

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Lærings- og mestringssenteret arrangerer i samarbeid med aktuelle seksjoner på sykehuset, opplæringskurs for pasienter og pårørende innen ulike diagnoser. Disse arrangementene er utsatt på ubestemt tid som følge av koronasituasjonen.

Dersom du ønsker å snakke med noen om hvordan du best kan håndtere dine helseutfordringer tilbyr våre veiledere mulighet for samtale på telefon. Vi er også tilgjengelige for pårørende og foresatte.

Tid for samtale:

Mandag - onsdag:  kl 09.00-11.30
Torsdag: kl 12.30-15.00

Kostnader

Samtalen er gratis

Hvordan ta kontakt for å avtale tid for samtale:

- send epost til: lms@sus.no  Husk å ikke skrive sensitiv informasjon i eposten.
- eller ring Lærings og mestringssenteret: tlf 51 51 30 82

Parkering Langflåtveien 5

Fant du det du lette etter?