HELSENORGE
Dagkirurgisk enhet, Hillevåg

BihuleoperasjonHillevåg

Målet for operasjonen er å åpne opp slik at nese og bihuler blir ventilert. Du vil puste bedre med nesen, det blir mindre snørr og slim, presset i bihulene blir mindre og for en del pasienter blir luktesansen bedre. I tillegg får du mindre plager med bihulebetennelser. De fleste vil merke forventet effekt av inngrepet allerede etter 2-4 uker.Ventetider

Innledning

Mange mennesker er plaget med smerter og betennelser i bihulesystemet. Typiske symptomer for bihulesykdommer er smerte, trykkfølelse, økt slimproduksjon, tett nese og nedsatt luktesans. Ofte går dette over av seg selv eller ved bruk av avsvellende nesespray og eventuelt antibiotikabehandling. 

Hvis betennelsen blir en mer varig tilstand eller det utvikles nesepolypper, cyster (mukocele/pyelocele), svulster eller brudd i området ved nesebihulene, må dette undersøkes nærmere. Det samme gjelder for enkelte typer neseblødning. I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå komplikasjoner som følge av akutt bihulebetennelse (for eksempel øyeaffeksjon eller hjernehinnebetennelse). En sentral og viktig rolle i utredningen av bihulesykdommer er CT (computertomografi).

Før


Avgjørelsen om operasjon blir tatt sammen med din private øre-, nese- og halslege (ØNH-lege) eller via øre-, nese- og halspoliklinikk. Inngrepet gjøres enten dagkirurgisk eller som inneliggende (vanligvis ett døgn).

I forkant av inngrepet må det avklares om du har andre sykdommer eller om du bruker medisiner som kan ha betydning for operasjonen eller narkosen. Særlig er det viktig å vurdere blodfortynnende medikamenter. Dette må avklares før operasjonsdagen, enten med din ØNH-lege, ØNH-poliklinikk eller din fastlege.

Operasjonsdagen

Dusj med hårvask hjemme, eventuelt kvelden før.

Under

Bihulene opereres ved hjelp av optisk utstyr (endoskop) og utføres gjennom neseboret. Ved spesielle sykdomstilstander kan det bli nødvendig å åpne bihulene utenfra. I slike tilfeller avklares dette med pasienten på forhånd. Omfanget av operasjonen varierer avhengig av sykdomstilstand og utbredelse. Man kan utvide utførselsgangene fra bihulene på en skånsom måte uten å fjerne vev og samtidig skylle bihulene, eller det kan bli nødvendig å fjerne bein, sykelig vev og å lage større åpninger inn til bihulene. Noen ganger kombineres en bihuleoperasjon med andre tiltak i nesen, som for eksempel korreksjon av neseskilleveggen.

Smerter er ikke uvanlig etter en operasjon. Du får smertestillende medikamenter umiddelbart etter inngrepet og videre ved behov. Ved hjemreise skriver legen resept på smertestillende medikamenter dersom du har behov for det. 

Ved slutten av operasjonen legges det som regel inn tamponade i nesen for å stoppe blødninger og for å gi støtte. Ofte brukes en spesiell tamponade som vil løse seg opp og komme ut som slim etter noen dager. Andre ganger brukes en noe kraftigere tamponade som fjernes etter en til to dager.

Til deg som skal til dagkirurgisk operasjon

Du møter fastende på Dagkirurgi Øst til avtalt tid. Her møter du personell som tar imot deg og gir deg videre informasjon. Du vil også bli undersøkt av lege og orientert om inngrepet før operasjonen. Du får utdelt sykehusklær. Vi har låsbare skap til dine personlige eiendeler. Vær forberedt på at det kan bli noe venting før det er klart til operasjon.

Til deg som skal innlegges på sengepost 2AB

Blodprøver tas innen 14 dager før operasjonen. Barn som skal ta blodprøver, kan få Emla-krem i begge albuebøyninger cirka en time før blodprøven tas. Emla-kremen bedøver området og kan kjøpes reseptfritt på apoteket.

Du møter fastende på sengepost 2AB til avtalt tid. Her møter du personell som tar imot deg og gir deg videre informasjon. Du får utdelt sykehusklær. Vi har låsbare skap til dine personlige eiendeler.

Vær forberedt på at det kan bli noe venting før det er klart til operasjon.Etter

Til deg som har fått dagkirurgisk behandling

Etter operasjonen må du observeres minimum en time. En lege undersøker deg før hjemreise. Du må ha følge hjem, ikke kjøre bil selv og ikke være alene den første kvelden og natten etter operasjonen.

Til deg som er inneliggende

Du overnatter på sengepost 2AB eller på pasienthotellet. Ved overnatting på pasienthotellet observeres du minimum en time før du kan sjekke inn. Du kan ikke være alene den første kvelden og natten etter operasjonen - og må derfor ha en voksen pårørende (over 18 år) med deg på hotellrommet. Hotelloppholdet for pasient og en pårørende blir dekket av SUS. Neste dag møter du på 2AB cirka kl. 09:00 til en utskrivingssamtale med lege.

Saltvannsskylling av nesen

Det er viktig å skylle nesen godt med saltvann fra dag en etter operasjonen eller etter at eventuelle tamponader er fjernet. Du kan kjøpe ferdig utblandet saltvann på apoteket eller lage dette selv. Kok opp en liter vann og tilsett en spiseskje salt. Saltvannet skal ha kroppstemperatur ved bruk. Det anbefales skylling tre til fire ganger daglig fram til første etterkontroll, eller i minimum to uker. Du kan bruke sprøyte eller nesehorn.

Sykemelding

De fleste får sykemelding i cirka to uker, men dette kan variere etter inngrepets art og hvilken type jobb du skal tilbake til.

Kontroll og oppfølging

Kontroll etter en til to dager for å fjerne tamponader i nesen.
Kontroll etter syv til 14 dager hos legen som har operert deg.

Trening og aktivitet

Du bør ikke trene de første to ukene etter operasjonen. Etter to uker kan du starte forsiktig og øke treningen gradvis. Det beste er å begynne med utholdenhetstrening og deretter øke forsiktig med styrketrening.

Dusj og bad

Dagen etter operasjonen kan du dusje fra halsen og ned, men du bør vente med hårvask ytterligere en dag. Det er viktig å ikke bruke for varmt vann, for det kan øke blødningsfaren.

Bruk av nesespray

En del pasienter bruker regelmessig nesespray, som for eksempel Nasonex, Avamys, Rhinokort eller Fluitide nasal. Du kan vente ti til 14 dager etter operasjonen før du bruker nesespray igjen. Det vil være hevelse, skorper og gammelt blod i nesen den første tiden etter operasjonen.

Når kan du snyte deg?

Du bør ikke snyte deg de første 14 dagene etter operasjonen. Ved snyting og blåsing oppstår det et forholdsvis høyt trykk i nesen. Dette kan framprovosere blødninger og er ugunstig i tilhelingsprossessen. Det er derimot helt ok å trekke innover.

Generelt kan du føle deg litt tettere i nesen den første uken etter operasjonen fordi slimhinnene reagerer med hevelse etter kirurgi. Unngå å bøye hodet for mye. Det er ikke uvanlig med noe siving av blodtilblandet sårvæske de første 2 dagene etter operasjonen, men ta kontakt dersom det blør kontinuerlig eller i store mengder. Ta også kontakt ved tegn på infeksjon som feber, smerte eller nedsatt allmenntilstand.

En svært sjelden komplikasjon etter bihuleoperasjon er trangere tårekanal som følge av arrdannelse. Dette kan gi økt produksjon av tårer. Arrdannelse kan også oppstå rundt bihuleåpningene. Disse blir dermed trangere og kan gi symptomer på bihulesykdom.

Andre sjeldne komplikasjoner kan være synsforstyrrelser, dobbeltsyn, hud-, bløtvevs- og nerveskader samt midlertidig eller permanent endret luktesans. Det kan også i svært sjeldne tilfeller forekomme skade på skallebasis med fare for hjernevæskelekkasje eller hjernehinnebetennelse. 


Kontaktinformasjon

Pasientreiser

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Helse Stavanger har beredskapsplaner for å ivareta pasienttransport under covid-19. Under pandemien oppfordres det til å bruke eget kjøretøy til og fra behandling hvis det er mulig. Dersom reisen er over ti kilometer hver vei, dekkes tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge uten krav til dokumentasjon. For reiser under ti kilometer, dekkes utgifter hvis behovet er dokumentert av behandler. ​

Praktisk informasjon

Bedøvelse ved dagkirurgi

​Operasjonen/undersøkelsen utføres i lokal bedøvelse eller narkose som gjør at du sover og er smertefri under inngrepet. Etter operasjonen blir du fort våken. De fleste føler seg i god form og kan spise og drikke omtrent med det samme. Hvilken bedøvelse du får avhenger av hvilket inngrep du skal få utført. Hele oppholdet er kun på noen få timer.

Etter hjemkomst

​Du må sørge for at du har tilsyn fra du kommer hjem, gjennom kvelden og natten, og helt til neste dag. Dette er en forutsetning for å få dagkirurgisk inngrep. Gjør derfor avtale med familie/venner om å være i samme bolig som deg.

Etter operasjonen

​Du blir liggende i kort tid til observasjon etter operasjonen og narkosen (operasjoner for galle og spiserørsbrokk har lenger observasjonstid). Det er viktig at du kommer deg opp og i bevegelse så fort som mulig. Du får servert litt mat, får med resepter og sykmelding, og en samtale med legen som opererte deg. Hele oppholdet er kun på noen få timer.

Faste, medisiner, smykker og hygiene

Det er viktig at du følger instruksjonene om hvordan du må forberede deg når du skal opereres i narkose eller spinal-/epiduralbedøvelse. Dersom regler om faste og røyking ikke er fulgt, kan du risikere at behandlingen ikke kan gjennomføres.

Du skal ikke spise eller drikke melk i 6 timer før operasjonen. Du kan drikke litt vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te, svart kaffe inntil 2 timer før planlagt inngrep. Unngå røyk, snus, tyggegummi, sukkertøy i 2 timer før operasjonen. Ved spesielle inngrep kan det være andre rutiner som gjelder. Dette vil du bli orientert om på sykehuset før operasjonen.

Barn kan drikke klare væsker (vann, saft, juice uten fruktkjøtt) opp til én time før operasjon. Barnet kan få morsmelk/-erstatning, banan og yoghurt opp til 4 timer før operasjon. For kumelk og annen mat gjelder samme regler som for voksne (6 timer).

​Smykker​

Ringer, klokker, piercing, kontaktlinser, sminke og neglelakk må fjernes før operasjonen. Briller, høreapparat og tannproteser kan du ha på deg/med deg. Mobiltelefon skal ikke følge med til operasjonsavdelingen.

​Medisiner​

Ta med deg alle medisiner som du benytter til vanlig til sykehuset. Det er viktig at sykehuset vet hvilke medisiner du bruker, spesielt gjelder dette blodfortynnende medisiner (Albyl, Plavix, Efient, Brilique, Marevan, Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Persantin). Husk også å si ifra om du bruker naturmedisiner, for eksempel ginkgo, ginseng og hvitløk. Dersom du bruker inhalasjonsmedisiner for lungesykdom eller medisiner som betales av helseforetaket (h-reseptlegemidler) må disse tas med på innleggelsesdagen.

Hygiene

Operasjonsområdet må ikke ha sår eller kviser. For å forebygge infeksjon må du dusje på operasjonsdagen. Vær spesielt nøye med underlivet, hender og føtter. Ikke barber operasjonsområdet. Ikke bruk bodylotion. Ta av smykker, ringer og piercinger hjemme. Dette for å redusere faren for infeksjon og brannskade. Neglelakk må du også fjerne. Klokke må tas av under operasjonen. Ha på deg komfortabelt tøy som er lett å ta på og som ikke strammer over operasjonsområdet. Ved kraftig skjeggvekst må du være forberedt på at noe av dette kan bli barbert bort.

Ikke kjør bil

​Av sikkerhetsmessige grunner skal ingen selv kjøre bil etter en operasjon og narkose. Gjør derfor avtale med noen som kan hente deg. Eventuelt kan sykehuset bestille  drosje som du må betale egenandel for.

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Parkering Torgveien

​Det er parkering i underetasjen i dagkirurgibygget som ligger rett ved siden av øyeavdelingen, og på baksiden av øyeavdelingsbygget (betalingsautomat). Pårørende og ledsagere kan også bruke parkeringsmulighetene som er i området rundt øyeavdelingen. Alle parkeringsplasser krever betaling.

Dagkirurgisk avdeling Hillevåg er i Torgveien 21 A, like ved Kilden handlesenter.

Kart over området (utskriftsvennlig versjon)

Samtale dagen etter

​Dagen etter inngrepet vil noen pasientgrupper bli oppringt. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt på det telefonnummeret du fikk ved hjemreise.

Samtale før operasjonen

​Før operasjonen vil fagpersonell informere deg om inngrepet.

Smertestillende

​For å forebygge smerter etter operasjonen skal du ta Paracetamol en time før fremmøte etter følgende dosering:
Voksen med vekt under 55 kg.: 2 tabletter á 500 mg.
Voksen med vekt over 55 kg.: 3 tabletter á 500 mg.
Tablettene tas med et halvt glass vann.

Fant du det du lette etter?