HELSENORGE
Øre-nese-hals-avdelingen

Botoxbehandling ved spastisk dysfoni (stemmebånd)

Stemmelidelsen spastisk dysfoni er forårsaket av ukontrollerte spasmer (kramper) i stemmebåndsmuskulaturen. Pasienter med spastisk dysfoni får hakkete, presset stemme. Årsaken til spastisk dysfoni er ukjent. Injeksjon med Botulinumtoxin (Botox) i stemmebåndsmuskulaturen har ofte god effekt ved denne tilstanden.

Innledning

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

​Faste

Før operasjonen må du faste. Det betyr at du ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi/drops, snuse eller røyke. Magesekken må være tom for at ikke mat eller væske skal komme over i lungene under narkosen. Det er viktig at du følger instruksjonene om hvordan du skal komme godt forberedt til operasjonen. Dersom du ikke følger regler om faste og røyking, kan du risikere at vi må utsette operasjonen.

Barn (opptil 18 år): Med mindre annet er avtalt gjelder følgende: Barnet kan drikke klare væsker (vann, saft, juice uten fruktkjøtt) inntil 1 time før operasjon. Barnet kan få morsmelk/-erstatning inntil 4 timer før operasjon. For melk og fast føde gjelder samme regler som for voksne (6 timer).

Voksne: Du skal ikke spise fast føde eller drikke melk i 6 timer før operasjonen. Du kan gjerne drikke klare væsker (vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te, kaffe uten melk/fløte) inntil 2 timer før planlagt inngrep. Unngå røyk, snus, tyggegummi og sukkertøy i 2 timer før operasjonen. Inntil 1 time før operasjonen kan du svelge medisiner med et glass vann (maks 150 ml).

Ved spesielle inngrep kan det være andre rutiner som gjelder. Dette blir du orientert om på sykehuset før operasjonen.


Les innkallingsbrevet nøye.

De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Før operasjonen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende. 

Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil få snakke med anestesilegen og kirurgen som skal operere deg.

Ved operasjon på stemmebånd kan det oppstå en stor belastning på fortenner når man fører ned røret som brukes til å se i halsen under operasjonen. Behandling av en slik skade dekkes av sykehuset, men det er viktig at du før operasjonen sier ifra til kirurgen og anestesilegen dersom du har løse tenner/implantat.

Under

 Operasjonen utføres i narkose (det vil si at du sover under operasjonen). 


 

Etter

Etter operasjonen

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke. Du får informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. 

Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. Operasjonsbeskrivelsen finner du på helsenorge.no.

Når du har kommet hjem

Smerter

Det er vanligvis lite smerter etter operasjonen. Litt sårhet i halsen kan forekomme de første dagene. Ved behov for smertestillende kan du bruke paracetamol. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen, følg anbefalt dosering som står på pakken.

Mat

Du kan spise og drikke som normalt.

Aktivitet

Du kan ha normal aktivitet etter operasjonen.

Forholdsregler

Du kan bruke stemmen som vanlig etter operasjonen, men stemmen blir ofte hes og svak de første dagene.

Du kan også få litt svelgebesvær de første dagene, men dette går som oftest over av seg selv.

Effekten av behandlingen kommer vanligvis etter 24-72 timer. Stemmebåndsmuskulaturen blir mindre spastisk og stemmen normaliseres. De fleste har effekt av behandlingen i ca. 3 måneder, behandlingen må da gjentas.

Sykmelding

Det er vanligvis ikke nødvendig med sykmelding.

Kontroll/ oppfølging

Henvisning til logoped (talepedagog) kan være aktuelt og rekvireres av kirurgen.

Vanligvis kontroll hos kirurg på poliklinikken 3 måneder etter operasjonen. Dato og tid for kontrolltime utleveres før hjemreise eller ettersendes.


 


 

Vær oppmerksom

Komplikasjoner

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. Ved tannskade må du informere kirurgen etter operasjonen.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har liten effekt av injeksjonen eller ved eventuelle spørsmål.


 

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?