CT-undersøkelse av hodet

Avdeling for radiologi

CT står for computer tomografi og er tverrsnittfotografering av aktuelle områder i kroppen med bruk av røntgenstråler.

Innledning

CT er godt eget til å få fram endringer i hjernen. CT av hodet er spesielt nyttig for å undersøke:

 • Blødninger, aneurismer (utposninger på blodkar)
 • Hjerneskader
 • Svulster
 • Slag

I noen tilfeller må vi sette kontrast i blodårene, men dette avhenger av hva vi skal se etter på bildene.

Henvisning og vurdering

Henvisning fra lege på sykehuset eller fastlegen/primærhelsetjenesten.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

 • Kreatinin og eGFR må fylles ut på undersøkelser hvor kontrastmiddel skal brukes. 
 • Skriv inn dato for prøvetaking.
 • Gi tydelig beskjed om henvisningen handler om akutt hjelp eller om pasienten kan innkalles til time
 • Ved henvisning til akutt hjelp skal telefonnummer til henvisende lege alltid stå på henvisningen
 • Vi må få vite hva som er avtalt med pasienten ved henvisning til akutt hjelp
 • Er pasienten gravid må dette gå fram av henvisningen
 • Dersom pasienten har behov for tolk må en informere om hvilket språk pasienten snakker
 • Henvisningen må inneholde:
  • Gode kliniske opplysninger
  • Kort og presis beskrivelse av problemstillingen og hva en ønsker å få undersøkt

Dette har betydning for valg av CT-protokoll

1. Før

Undersøkelsen krever for de fleste ingen spesielle forberedelser.
Enkelte pasienter med sukkersyke og / eller redusert nyrefunksjon krever spesielle forberedelser og vil få beskjed om dette ved innkalling. Dette gjelder kun pasienter der en planlegger å ta CT med kontrast.

Faste medisiner tar du som normalt med mindre du har fått beskjed om annet ved innkalling.

Er du gravid ber vi deg kontakte avdelingen i god tid før undersøkelsen.
Eksakt informasjon om forberedelser til undersøkelsen sendes til deg ved innkalling eller blir gitt muntlig når timen blir avtalt.

2. Under

Du blir undersøkt liggende på et motorisert bord som forflytter deg inn i åpningen av CT-maskinen. Dette er en runding som er åpen i begge ender. Du blir ikke stengt inne i en tunnel.
Bordet flytter på seg etter hvert som bildene blir tatt.

En bildeserie tar bare noen sekunder. Enkelte ganger tas det flere serier.

For at undersøkelsen skal bli vellykket må du ligge helt i ro.

3. Etter

Hjemreise

Ved CT-undersøkelser der kontrast er gitt intravenøst (i blodet), vil vi be deg vente på avdelingen i 20 minutter etter at kontrast er satt inn. Vi tar ut nålen når undersøkelsen er over.

For andre pasienter gjelder ingen spesiell oppfølging.

Resultat av undersøkelsen

En røntgenlege gransker bildene og lager en skriftlig rapport om hva bildene viser. Rapporten blir sendt til legen som henviste deg.

Bildene og rapporten lagres i datasystemet vårt.

Ved akutte tilstander vil det bli gitt et foreløpig svar like etter undersøkelsen.

Vær oppmerksom

Det er vanlig å kjenne varmefølelse under kontrastinjeksjonen. Det kan være litt ubehagelig, men er ikke farlig.

I svært sjeldne tilfeller kan enkelte få et kløende utslett på kroppen opptil en uke etter å ha fått kontrastvæske. Røntgenkontrast gir svært sjelden allergiske reaksjoner.

Kontakt

Avdeling for radiologi
Telefon
51519264
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.