eMeistring

Depresjon - veiledet internettbehandling

eMestring er veiledet internettbehandling for sosial angst, panikkangst og depresjon. Behandlingen bygger på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling av depresjon og angstlidelser.

Innledning

Behandlingen i eMestring er modulbasert og varer opp til 14 uker. Hver uke får du oppfølging fra en behandler via internett som veileder deg i behandlingen. Når man er deprimert er det lett å havne i en ond sirkel der mindre aktivitet fører til mindre energi og glede, som igjen fører til mindre aktivitet og så videre. En viktig del av behandlingen er å komme i gang med aktivitet. Du skal kjempe imot det som kjennes tungt og vanskelig akkurat nå, og finne frem til det som gir deg energi og er bra for deg i lengden.

eMestringsbehandlingen består av skriftlig informasjon og øvelser. Du lurer sikkert på om det er mulig å bli kvitt depresjonen din bare ved å lese en tekst. Programmet er prøvd ut i Norge og Sverige med gode resultater, og bedringen varer over tid. Etter avsluttet behandling har deltakere blitt fulgt opp i inntil to år og de gode resultatene holder seg fortsatt. En av grunnene til at effekten varer så lenge er at dette er et program som er basert på læring og øvelser. Når vi har lært oss noe blir det en naturlig del av reaksjonene våre, vi bærer kunnskapen med oss videre og kan bruke den også etter at behandlingen er avsluttet. I tillegg til at behandlingen hjelper sier også de aller fleste at de er fornøyde med denne typen behandling og at de synes det er den riktige behandlingen for sine plager.

For å oppnå resultat av behandlingen er det altså ikke nok å bare lese teksten i modulene. Det er mengden tid og krefter du legger i arbeidet med programmet som har mest å si for hvor vellykket behandlingen blir. Det er viktig at du virkelig investerer tid og krefter i øvelsene, og at du øver jevnt og trutt. Jo mer tid du bruker på eMestring, desto større utbytte får du av programmet. Dette krever naturligvis at du er motivert.

Hva er depresjon?

Det er normalt å være trist fra tid til annen, men depresjon er mer enn å føle seg ulykkelig. Når du er deprimert varer det lave stemningsleiet over tid. Det påvirker også søvn, forholdet til andre, jobb og matlyst. Depresjon er veldig vanlig og rammer omtrent 17 prosent av befolkningen på et eller annet tidspunkt i livet. Hovedsymptomene på depresjon er tristhet mesteparten av tiden, nedsatt interesse for ting du liker til vanlig, mindre initiativ og følelsen av å være veldig trøtt. Hvis du er deprimert, har du i tillegg hatt noen av disse symptomene mesteparten av tiden, i minst to uker:

  • problemer med å få sove eller for mye søvn
  • vansker med å konsentrere deg eller å ta avgjørelser
  • lav selvtillit
  • enten lite matlyst eller økt appetitt
  • grunnløs skyldfølelse
  • følelse av å være enten "giret" eller at alt går sakte
  • selvmordstanker
  • irritasjon
  • engstelighet

Før

Før du kan logge deg på i eMestring må du komme til en utredningssamtale ansikt til ansikt. I denne samtalen vil vi fortelle om behandlingen og du kan stille spørsmål.

Grunnet elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMestringsprogrammene benytter pasient og behandler sikkerhetsnivå 4 for å logge seg på. Sikkerhetsnivå 4 er ment for sikring av sensitiv informasjon og er det høyeste nivået vi har i Norge i dag.

Sikkerhetsnivå 4 er definert av norske myndigheter og forvaltes av Post- og Teletilsynet. Innlogging til eMestringsprogrammene med sikkerhetsnivå 4 skjer via BankID eller Buypass. Ta kontakt med banken din for å bestille BankID. Buypasskort kan du bestille sammen med din behandler i eMestring.

Under

Behandlingen er modulbasert og varer opp til 14 uker. Hver uke får du oppfølging fra en behandler via internett som veileder deg i behandlingen. eMestring inneholder det samme som du hadde mottatt dersom du fikk behandling hos en behandler.

Programmet består av 8 moduler, og vi anbefaler at du bruker 3-7 dager på hver modul. Modulene er lagt opp slik: først leser du teksten, så svarer du på spørsmål og gjennomfører øvelser som er knyttet til det du leser. Hver uke vil du også ha kontakt med behandleren din. Å bruke mer enn 7 dager på en modul fører ofte til at arbeidet med behandlingen stopper opp og at det blir tungt å komme i gang igjen. Du mottar neste modul når du er ferdig med den forrige. Du får en SMS når behandleren din har gitt deg tilgang til neste modul.

Det kan innimellom være vanskelig å motivere seg for å følge behandlingen. Se om du heller kan bruke noe av tiden du bruker på å kjempe mot depresjonen til behandling. Å bruke tiden på behandlingsopplegget gir dessuten ny energi!

Det varierer fra person til person når man opplever effekt. Noen opplever effekt etter de første øvelsene, mens andre opplever effekt når de har fullført behandlingen. Dersom du har effekt etter de første øvelsene, anbefaler vi likevel at du fullfører behandlingen. Dette er for å hindre tilbakefall. Mange opplever effekt mot slutten av behandlingen eller etter behandlingslutt. Det er dermed viktig å ikke gi opp underveis, men å fullføre behandlingen.

Når man er deprimert er det lett å havne i en ond sirkel der mindre aktivitet gir deg mindre energi og glede, som igjen fører til mindre aktivitet og så videre. For å få det bedre trenger man å bryte denne sirkelen. Det gjør man enklest ved å gjøre mer av det som gjør en godt, selv om det ikke kjennes rett der og da. Gjennom behandlingen i eMestring skal du få lære hvordan du kan bryte denne onde sirkelen og skape en bedre hverdag.

Det er flott om du har mulighet til å få med deg en person som kan støtte deg i løpet av behandlingen - dette kan hjelpe deg framover hvis du sliter med motivasjonen underveis. La gjerne denne personen få lese modulene og gjennom det få vite hva du holder på med.

Etter

Når du har fullført behandlingen avsluttes kontakten med terapeuten din. Terapeuten vil kalle deg inn til en avsluttende samtale ansikt til ansikt, der dere sammen summerer opp arbeidet som er gjort. Du vil ha tilgang til all tekst og oppgavene dine i programmet i 6 måneder.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

​Korona: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har har fremdeles enkelte smittevernstiltak for å redusere risikoen for smitte til sårbare pasienter og våre medarbeidere.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Fant du det du lette etter?