HELSENORGE
Overvektpoliklinikken

Fedme hos voksne

Pasienter som har prøvd alt annet uten å lykkes med varig vekttap og livsstilsendring, kan henvises til fedmeoperasjon. Ved Stavanger universitetssjukehus utfører vi to typer fedmeoperasjoner, gastric bypass og gastric sleeve. Begge metoder benytter kikkhullskirurgi. Du bestemmer i samråd med en gastrokirurg hvilken type operasjon som passer best.

Ventetider

Innledning

Henvisning og vurdering

For å være aktuell for operasjon må du ha kroppsmasseindeks (KMI) over 40, eller KMI over 35 med vektrelatert følgesykdom (diabetes, hypertensjon, søvnapnè, belastningsrelaterte skjelettsmerter). KMI er et tall som sier noe om forholdet mellom vekt og høyde, og regnes ut via formelen: vekt / lengde i meter x lengde i meter.
Pasienter med alkohol- og/eller medikamentmisbruk vil ikke være aktuelle for fedmeoperasjon. Det samme gjelder alvorlig psykisk sykdom. Pasienten må videre være i stand til å samarbeide og vise evne til livsstilsendring med vektreduksjon og røykeslutt før operasjonen.

Det vil i hvert enkelt tilfelle bli gjort en samlet individuell vurdering for om en pasient egner seg for fedmeoperasjon.

Utredning

Endring av livsstil

Et vellykket resultat i form av varig vektreduksjon etter operasjon forutsetter livsstilsendring. Uten endringer kan du risikere uheldige komplikasjoner og ny vektoppgang. For at du skal oppleve behandlingen som vellykket, er det helt nødvendig at du aktivt jobber med livsstilsendring. Det gjelder særlig måltidsrytme, gode matvarevalg og økt fysisk aktivitet.

Operasjonen kan påvirke ditt følelsesmessige forhold til mat, og det er viktig å akseptere at mat ikke lenger vil være en like stor del av livet som før, og at dette tar tid å lære. Det er derfor viktig å forberede seg godt både fysisk og mentalt. Begynn å endre livsstil i god tid før operasjonen for at tiden etterpå ikke skal bli for tøff. Det er viktig å tenke nøye gjennom dette  før du bestemmer deg for om du virkelig er klar for operasjon. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bli henvist til andre instanser, som Senter for spiseforstyrrelser, gruppebehandling for overspisingslidelse, Frisklivssentralen i kommunen eller Nærland Rehabilitering.

Vektnedgang før operasjon

Før en vektreduserende operasjon må du gjennomføre en forbehandlingsperiode som innebærer å gå på en lavkaloridiett i en periode på 3-6 uker like før operasjonsdagen. Dette er for å redusere fett i buk og lever som gjør at risikoen for komplikasjoner under operasjonen reduseres. Du får innkalling til overvektpoliklinikken i forkant av operasjonen, der du får informasjon om denne forbehandlingsperioden.

Behandling

Samvalg

Når du har blitt syk eller har et helseproblem, finnes det ofte flere ulike muligheter for både undersøkelser og behandling. 

Her finner du samvalgsverktøy som kan hjelpe deg til å ta valget. (helsenorge.no)

Gastric bypass

Ved gastric bypass omdannes magesekkens øvre del til en minimagesekk som kobles bort fra resten av magesekken. Minimagesekken rommer omtrent 0,2 dl i volum. Dette gjør at maten som spises går direkte ned i tynntarmen, uten først å bli lagret i en magesekk. Tynntarmen klarer ikke å ta unna mye mat om gangen, og maten må derfor porsjoneres i mange små måltider.

Tynntarmen deles ca. 50 cm nedenfor tolvfingertarmen. Den nedre, lange delen av tynntarmen kobles sammen med ”minimagesekken”, mens den øvre tarmdelen som fører fordøyelsesvæsker, kobles sammen med fordøyelseskanalen igjen 120 cm nedenfor minimagesekken. Omkoblingen av tynntarmen gjør at det blir nedsatt opptak av næringsstoffer siden lengden på tynntarmen, som har et aktivt opptak av næringsstoffer, er vesentlig kortere enn før operasjonen.

Gastric sleeve

Ved gastric sleeve fjernes ca. 80 prosent av magesekken. Dette gir mindre plass til mat og maten må på samme måte som etter gastrisk bypass porsjoneres i mange små måltider. Det er ingen omkobling av tynntarm ved gastrisk sleeve.

 Vektnedgang etter operasjon

Det varierer hvor mye man går ned i vekt etter operasjonen. De fleste studiene har vist et vekttap på i gjennomsnitt 75 % av overvekten etter gastric bypass. Ved gastric bypass skyldes vektreduksjonen at operasjonsmetoden både bidrar til begrensing av matinntaket og mindre opptak av næringsstoffer fra tarmen. Ved gastric sleeve oppstår vektreduksjon på grunn av begrensning av matinntak.

Vekttapet ved gastric sleeve er omtrent det samme som ved gastric bypass i den første tiden etter operasjon, men man kan ikke forvente at vekttapet på sikt blir like stort. Gastric sleeve er en operasjonsmetode som ikke har vært i bruk så lenge at man har gode data på langtidsresultater.

Det er vanlig at man blir vektstabil, det vil si at man slutter å gå ned i vekt, 9 til 14 måneder etter operasjonen. Studier har vist at to år etter operasjonen er det opptil halvparten av pasientene som får en såkalt sekundær vektoppgang fra 20 til 50 %, det vil si at de legger på seg noe av det de gikk ned etter operasjonen. Dette gjelder både for pasienter operert med gastric bypass og gastric sleeve. Den viktigste grunnen til vektoppgang er at pasientene går tilbake til tidligere spisemønster og livsstil.

Oppfølging

Etter at anbefalt behandling er gjennomført, vil du få tett oppfølging både på sykehuset og hos fastlegen din. Behandlingen du har vært igjennom vil være førende for hvilken type oppfølging du skal ha, og hvor ofte du skal ha oppfølging.

Etter operasjon

Etter operasjon blir du normalt sykemeldt i seks uker. Utnytt denne tiden til å bygge opp kondisjonen ved å gå turer, for deretter å øke graden av fysisk aktivitet. Det er også viktig å øve på den nye spiseatferden før du går tilbake til jobb/skole/studier, så du er godt forberedt på å håndtere og klare ditt nye liv.

Vekten vil reduseres i gjennomsnitt ett til to kilo per uke det første halvåret, for deretter å stabiliseres cirka ett år etter operasjonen. Det er helt normalt at vekttapet kan stoppe opp i et par uker, før du går ytterligere ned, spesielt de første ukene etter operasjonen.

Kontroller etter operasjon

Kontrollene etter operasjon foregår på overvektpoliklinikken:

 • 1-ukeskontroll (gruppesamtale)
 • 6-ukerskontroll (individuell kontroll hos sykepleier eller klinisk ernæringsfysiolog)
 • 3-månederskontroll (individuell kontroll hos sykepleier eller klinisk ernæringsfysiolog)
 • 6-månederskontroll (gruppesamtale med sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog)
 • 12-månederskontroll (individuell kontroll hos sykepleier eller klinisk ernæringsfysiolog)
 • 2-årskontroll (individuell og gruppekontroll)
 • 5-årskontroll (individuell kontroll)

Mat, kosttilskudd og medisiner etter operasjon

Mat etter operasjonen

Etter operasjonen vil magesekken være så liten at du kjenner deg mett etter svært små porsjoner med mat. Den første tiden etter operasjonen er magesekken meget følsom og må ikke utsettes for belastninger.

Dagen etter operasjonen, mens du fortsatt er på sykehuset, skal du kun drikke vann og klare drikker som buljong, saft og juice. Resten av væskebehovet ditt dekkes via intravenøs væske.

De første 3 månedene etter operasjonen anbefales det at du spiser etter følgende hovedprinsipper:

 • Første uke etter operasjonen: Flytende kost
 • De neste tre ukene: Moset kost
 • Etter 5 uker: Lettfordøyelig kost
 • Etter 2-3 måneder: Normal kost

Den første måneden etter operasjonen skal du drikke en flaske proteinrik næringsdrikk daglig.

Kosttilskudd

Alle som er operert med gastrisk bypass og gastrisk sleeve skal ta:
• multivitamin- og mineraltilskudd x 1 daglig
• vitamin B12 sprøyte hver 3. måned
• Calcigran Forte (kalsium 1000 mg / vitamin D 800 IE) tyggetablett x 1 daglig
• jerntilskudd

Kosttilskudd tilpasses individuelt. I tillegg anbefales tran / omega 3 (flytende eller kapsler) daglig. Ved hårtap / svake negler anbefales B-kompleks x 1 daglig.

Medisiner

Det er økt risiko for å få magesår de første ukene etter operasjonen. Dette kan du forebygge ved å ta syredempende medisin (Somac 40 mg) daglig i 4 uker.

Pasienter med høy risiko for å få blodpropp vil også få opplæring i bruk av blodfortynnende sprøyter, som tas i 10 dager etter hjemreise.

De fleste som behandles med tabletter for diabetes type 2, kan slutte med disse dagen etter operasjonen. De pasientene som må bruke insulin for diabetes type 2, vil få hjelp av diabetessykepleier til hvordan medisinene skal endres etter operasjonen. Endring av andre medisiner, som for eksempel blodtrykks- og kolesterolsenkende medisiner, må eventuelt gjøres etter undersøkelse hos fastlegen.

Etter operasjonen skal alle ta blodprøve hos fastlegen hver 3. måned det første året, deretter hver 6. måned de første fem årene. Etter det anbefales årlig kontroll. Alle som er operert er utsatt for mangeltilstander, og det er derfor veldig viktig at kosttilskuddene tas regelmessig. Etter at kontrollene ved SUS opphører, er det viktig med jevnlige kontroller hos fastlegen. Alle pasienter som opereres for overvekt må være innstilt på livslang oppfølgning av ernæringstilstanden hos fastlegen, og på å ta kosttilskudd livet ut. Mange mangeltilstander utvikler seg først mange måneder til år etter overvektsoperasjonen.

Andre aktuelle instanser for oppfølging etter operasjon

Kommunale tilbud:

 • Fastlegen
 • Frisklivssentralen i kommunen
 • Psykisk helsehjelp i kommunen, psykisk helsearbeider / psykiatrisk sykepleier

 • ROS (Råd om spiseforstyrrelser/nettros.no) – Stavanger

Spesialisthelsetjenesten:

 • DPS behandling i gruppe eller individualterapi
 • Privatpraktiserende psykolog
 • Nærland Rehabilitering

Graviditet etter fedme operasjon

Det frarådes å bli gravid de første 2 årene etter operasjonen. Matinntaket er sterkt redusert de første 6 månedene, og inntaket av protein er marginalt for mange. Vekttapet er størst de første 6 månedene etter operasjonen, men kan fortsette opp til 2 år. Studier har vist økt risiko for fosterskader når kvinner blir gravide i perioden med størst vekttap, og høyt antall fortidligfødte og spontanaborter hos kvinner som ble gravid mindre enn 2 år etter operasjonen. Derfor frarådes kvinner å bli gravide til de har vært vektstabile i minst 6 måneder, det vil si tidligst 18 måneder etter utført operasjon. Tidlig graviditet vil også kunne resultere i et lavere totalt vekttap, og at kvinnen dermed ikke oppnår optimal helseeffekt av operasjonen.

Det anbefales at man sammen med fastlegen vurderer prevensjon, for eksempel hormonspiral eller p-stav. 

Når det har gått 2 år kan man bli gravid og gjennomgå graviditet på vanlig måte. Disse pasientene må ha tett oppfølging i hele graviditeten, uansett hvor lenge det er siden de er operert.

Faresignaler

Bivirkninger og komplikasjoner

Det er fare for bivirkninger og komplikasjoner ved fedmeoperasjoner. Komplikasjoner og bivirkninger som kan oppstå er magesår, svelgeproblemer, oppkast, diaré, gulping, sure oppstøt, luftsmerter/magesmerter, illeluktende avføring, forstoppelse, nedsatt matlyst, underernæring, mangel på vitaminer og mineraler, hårtap, dårlig tannstatus, kvalme, tretthet, gallestein, tarmslyng, brokk og depresjon.

Lavt blodsukker (postbariatrisk hypoglykemi) forekommer hos en relativt høy andel (ca. 30 %) av gastric bypass-opererte, sjeldnere hos gastric sleeve-opererte. Tilstanden oppstår oftest fra ett år eller mer etter operasjonen. Som regel blir blodsukkeret lavt 1-3 timer etter måltider, og da særlig ved inntak av sukker og andre såkalte raske karbohydrater. Symptomer på lavt blodsukker kan være uvelhet, skjelving, svimmelhet, kaldsvetting, uklart syn og i verste fall tap av bevissthet. Utover kostholdstiltak for å forebygge lavt blodsukker, finnes det ikke noen behandling for dette.

Risikoen for komplikasjoner i forbindelse med selve operasjonen kan forebygges ved å:

 • gå ned i vekt før operasjonen
 • ta kosttilskudd som anbefalt
 • forbedre kondisjonen ved å gå turer, sykle eller svømme
 • slutte å røyke
 • slutte med p-piller en måned før operasjonen (de kan øke risikoen for blodpropp). Det anbefales at man i samråd med fastlegen vurderer annen prevensjon, for eksempel hormonspiral eller p-stav. 

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?