Fjerning av visdomstenner

Visdomstannen må ofte fjernes fordi den er delvis frembrutt og inneklemt mot tannen foran.