Fjerning av visdomstenner

Vi må ofte fjerne en visdomstann fordi den er delvis frembrutt og inneklemt mot tannen foran.