HELSENORGE

Flerfamilieterapi

Flerfamilieterapi er en form for gruppeterapi innen psykisk helsevern, hvor flere familier med barn eller ungdom med psykiske lidelser jobber sammen i grupper.