HELSENORGE
Seksjon for habilitering

Habilitering ved ryggmargsbrokk hos voksne

Ryggmargsbrokk er en medfødt tilstand. Tidlig i fosterlivet lukkes hjernen og ryggmargen inne av hinner og knokler. Hos enkelte er denne lukkingen mangelfull og de blir født med ryggmargsbrokk. Det er en sammensatt tilstand som ofte krever tverrfaglig oppfølging. Det er derfor vanlig at voksne med tilstanden henvises til habiliteringstjenesten for voksne (Havo).

Henvisning og vurdering

Det er som regel fastlegen eller annen spesialisthelsetjeneste som Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) som kan henvise deg til habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).

Du kalles inn til tverrfaglig konsultasjon hos HAVO på Mariero.  

Før

For at du skal oppleve at habiliteringen gir ønsket resultat trenger vi å bli kjent med deg. Før du møter oss første gang er det fint om du tenker gjennom hva som er viktig for deg når det gjelder:
• bevegelse, motorikk og forflytning
• læring og samhandling
• dagliglivets funksjoner – som påkledning, spising og tømming av blære og tarm.

Informasjon om din utviklingshistorie er viktig for utredningen. Vi anbefaler derfor at en som kjenner deg godt blir med deg. Vi vil også stille deg spørsmål om sykdommer og tidligere sykehusopphold.

Dersom du bruker hjelpemidler jevnlig er det fint om du tar de med deg. Eksempel er hjelpemiddel til forflytning.

Du blir undersøkt hos lege og fysioterapeut. Det kan innebære at du må kle av deg. Det kan derfor være smart å ta med shorts og en ermeløs trøye.

Under

Dere blir tatt imot og får informasjon om hva som skal skje og hvem dere møter. Som regel vil dere møte fagpersoner med ulik bakgrunn, for eksempel lege, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og sosionom.

Utredningen er satt sammen av samtaler, observasjoner og undersøkelser inkludert nevropsykologisk utredning ved behov.

I løpet av utredningen kan det komme fram behov for å gjennomføre undersøkelser ved andre avdelinger i sykehuset som f eks nevrokirurgisk avdeling, urologisk avdeling (neurourologiske undersøkelser), plastikk-kirurgisk avdeling (sårbehandling), medisinsk gastroenterologisk avdeling m.fl. Habiliteringstjenesten for voksne vil da sørge for en videre henvisning.

Etter

Etter utredningen lager de involverte fagpersonene en oppsummerende rapport med anbefalinger i forhold til trening og videre medisinsk og annen oppfølging når dette er aktuelt. Dersom det er aktuelt med videre oppfølging i HAVO står det i rapporten. Den sendes både til deg, fastlegen og den som har henvist deg til utredningen.
 
Det er kommunen/bydelen du bor i som har ansvar for videre tiltak og tilrettelegging. I tillegg kan det være behov for oppfølging fra HAVO i kortere eller lengre perioder.
 
Det kan også være aktuelt å få medisinsk oppfølging i andre
sykehusavdelinger/helseforetak.


Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Internett/wifi

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang:

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Parkering Langflåtveien 5

Fant du det du lette etter?