HELSENORGE
Revmatologisk avdeling

Hofteartrose (Coxartrose)

Artrose i hoften er en vanlig tilstand og forårsaker smerter og stivhet i hoften. Det finnes flere muligheter for behandling, både med og uten kirurgi.  

Innledning

Hoften er et av de leddene i kroppen som hyppigst er utsatt for artrose. Hofteleddet består av hofteskålen og lårbeinets hoftekule. Både hofteskålen og hoftekulen er "kledd" med glatt brusk som sikrer at bevegelser foregår med minst mulig motstand. Ved artrose er brusken og kanskje også beinet skadet. Dette kan medføre smerter, særlig ved belastning, men hos noen også i hvile og om natten. I tillegg forekommer stivhet, redusert bevegelighet og opplevelse av at beinet svikter. 

Les mer om behandlingsvalg ved hofteartrose (helsenorge.no).  

Henvisning og vurdering

Før henvisning må det tas et røntgenbilde. Fastlege bestiller dette og henviser deretter til ortopedisk avdeling for vurdering. Etter at henvisningen er mottatt vil du kalles inn til time i poliklinikken.
Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Smerteanamnese. Funksjonsnivå. Vanlig røntgen bekken og aktuell hofte. Det er i de aller fleste tilfeller ikke nødvendig med MR.       

Pasientene skal ha forsøkt konservativ behandling med fysioterapiveiledet styrketrening og smertestillende medikamenter (NSAIDs/Cox-2 hemmer/paracetamol), og effekten av denne behandlingen må beskrives.

 

Utredning

På den polikliniske timen vil en ortoped gjøre en vurdering av hoften din på bakgrunn av røntgenbilde, undersøkelse og samtale. Avhengig av resultatene fra dette vil du få informasjon om de videre behandlingsmulighetene. Alle skal forsøke behandling uten kirurgi før en vurderer kirurgisk behandling. 

Behandling

Les mer om Hofteproteseoperasjon ved slitasjegikt (artrose)

Hofteproteseoperasjon ved slitasjegikt (artrose)

En hofteproteseoperasjon kan være aktuelt ved artrose i hoften, hoftebrudd, medfødte skader eller andre forandringer i hofta. Det ødelagte og ofte smertefulle leddet skiftes ut med en protese. En velger å sette inn en hofteprotese etter at annen ikke-operativ behandling er forsøkt og ikke har hatt tilstrekkelig effekt.

Når brusken i hoften slites, mister hoften sin naturlige glideflate. Det kan medføre stivhet, redusert bevegelighet og svikttendens. Man får smerter både ved belastning og etterhvert også i hvile og om natten. Noen ganger oppnår man ikke god nok smertelindring med trening og bruk av smertestillende tabletter. Da kan det være aktuelt å bytte ut hofteskålen og hoftekulen med et kunstig hofteledd, altså en protese.

Samvalg

Når du har blitt syk eller har et helseproblem, finnes det ofte flere ulike muligheter for både undersøkelser og behandling. Her finner du verktøy som kan hjelpe deg til å ta valget.

Du kan også finne generell informasjon om artrose på helsenorge.no.

 1. Før

  Før operasjonen skal du gjennom noen forberedelser for å redusere risikoen for komplikasjoner.

  Når du kommer til innskriving, blir du tatt imot av turnuslege og sykepleier. Vi tar blodprøver og urinprøve, og de fleste tar et nytt røntgenbilde. Sykepleier og fysioterapeut vil gi deg god informasjon om forløpet. Du vil også få snakke med ortopeden som skal operere deg, og med anestesilege ved behov. Da har du mulighet til å stille eventuelle spørsmål. Forberedelsene videre skal du gjøre hjemme.

  Kvelden før operasjonen skal du ta fotbad og dusj. Du vil få utdelt Hibiscrub, en flytende desinfiserende såpe, som du skal bruke når du dusjer. Unngå å få oppløsningen i øyne eller ører. Dusj med Hibiscrub gjøres også operasjonsdagen.

  Fra midnatt skal du faste, og det betyr at du ikke får lov til å spise eller røyke, men det går greit å drikke klare væsker inntil to timer før operasjonen. Du vil få medisiner som inneholder antibiotika og smertestillende før og under operasjonen. Ikke ta egne medisiner operasjonsdagen!

  Når du kjøres ned til operasjonsavdelingen blir du mottatt av anestesisykepleier som gjør de siste forberedelser før du kjøres inn på operasjonsstuen. Du få innlagt urinkateter. Dette fjerner vi kort tid etter at operasjonen er gjennomført.

 2. Under

  Ved hofteoperasjoner blir bedøvelsen i de aller fleste tilfellene gi i ryggen, en såkalt spinalbedøvelse, og du vil da kunne være våken. Av og til velges narkose i stedet i samråd med anestesilegen, og du vil da være bevisstløs under inngrepet.

  En anestesisykepleier sitter ved deg under hele operasjonen. Han eller hun er kontaktpersonen din, og passer på at du har det bra. Du skal ikke kjenne smerte, men du vil merke litt bevegelse i kroppen mens ortopeden skifter leddet. Du vil også kunne høre bankelyder og andre lyder fra kirurgens arbeid.
  Du kan høre på musikk under operasjonen dersom du ønsker dette. Ta med den musikken du ønsker å høre på. Dersom du heller vil sove litt kan du få avslappende medisiner.
  Operasjonen blir utført under strenge hygieniske forhold. Hofteoperasjoner blir i dag gjort enten i sideleie eller ryggleie. Kirurgen åpner hofteleddet med et snitt ved hoften. Leddhodet fjernes etter at lårhalsen er kuttet. Denne delen blir erstattet av en protese i rustfritt stål eller titanlegering. Hofteskålen blir erstattet med en plastskål eller titanskål.
  Protesene finnes i flere størrelser og ortopeden velger den som passer best for deg. De sementfrie komponentene blir banket på plass. Protesen gror så fast til beinet i løpet av uker eller måneder. Noen proteser blir festet med beinsement som blandes og tørker i løpet av få minutt.
  Etter at leddhodet er montert på, blir hofteprotesen satt i ledd. Kirurgen sjekker beinlengden og at hoften er stabil ved vanlige bevegelser slik at den ikke seinere «går ut av ledd».

  Operasjonstid for hofteproteser varierer noe, men ligger vanligvis på rundt 90 minutter.

 3. Etter

  Vanlig sykehusopphold er 1‐3 dager med daglig trening og aktivitet. Du vil få instruksjon i øvelser og krykkegange av fysioterapeut mens du er på sykehuset. Egeninnsats er avgjørende for et vellykket resultat.
  Aktivitet
  Det er viktig å komme seg raskt på beina. Allerede 3‐5 timer etter operasjonen kan du, med hjelp, komme ut av sengen. Fra første dag etter operasjonen skal du gå med 2 krykker eller andre egnede hjelpemidler.
  • Du kan i regelen belaste den opererte hoften.
  • Du kan komme ut og inn fra seng både på operert og uoperert side.
  • Du kan ligge på uoperert side etter operasjonen med pute mellom beina. Du kan også ligge på magen. Du kan ligge på operert side når såret har grodd (2-3 uker) og det ikke er smertefullt.
  Smerter
  Det er vanlig med smerter i dagene og ukene etter operasjonen. Det erikke farlig å bruke hoften selv om det er litt smertefullt. Du vil fåsmertestillende tabletter som demper smertene til et akseptabelt nivå.Medisinene trappes gradvis ned etter hvert som smertene avtar.De fleste får en smertefri og velfungerende hofte, men det kan ta tid (hos enkelte inntil 1 år) før smertene er helt borte og bevegelsen optimal.
  Forsiktighetsregler
  Restriksjoner etter hofteprotesekirurgi varierer noe mellom sykehusene og avhenger også av hvilken kirurgisk metode som er benyttet. Vanlige restriksjoner kan være:
  • Unngå å bøye deg fremover med knærne pekende innover og foten plassert ut til siden i 3 måneder, «kalvbeint stilling».
  • Unngå å sitte med beina i kryss, og å krysse operert bein over midtlinjen de første 3 månedene.
  • Du kan plukke opp ting fra gulvet ved å strekke operert bein bak når du bøyer deg (se bilder under).
  • Du kan bøye deg frem og la knærne falle til siden, «froskestilling», når du ikke merker stramming/ubehag i operert hofte.
  Etter utskriving
  Hevelse og misfarget bein på operert side er vanlig på grunn av økt væske– og blodansamling. Dette kan sees helt ned i anklene. Det vil gradvis forsvinne av seg selv. For å redusere hevelsen kan du ligge med beinet høyt og overkroppen lavt. Lett aktivitet og sirkulasjonsfremmende øvelser kan også bidra til å redusere hevelse.
  Sårpleie
  Huden lukkes enten med en oppløsbar tråd som ikke skal fjernes, eller med tråd/stifter som må fjernes etter 2-3 uker. Bandasje byttes ved behov. Hvordan du skal forholde deg til både stingene og bandasjen vil du få informasjon om før utreise. Det anbefales å unngå bading i basseng/badekar/saltvann de første 3 ukene.
  Trening/krykker
  Det er viktig med daglig aktivitet og trening etter utreise fra sykehuset.
  Treningen vil de fleste klare på egen hånd. Krykkene kan avvikles etter 4 uker når du kan gå normalt uten å halte. Avvik kan forekomme i individuelle tilfeller. Du vil få informasjon om og trene på dette under oppholdet.
  Aktiviteter
  Turgåing og andre lettere aktiviteter anbefales. Seksuelt samvær kan gjenopptas så lenge du overholder gjeldende restriksjoner.
  Sykemelding/resepter
  Vanligvis trenger man sykmelding i 2-8 uker, avhengig av type jobb.
  Du får med deg resept på smertestillende medisiner og blodfortynnende sprøyter.
  Bilkjøring
  Bilkjøring bør du vente med til du har avviklet bruken av krykker, og beinet kjennes sterkt nok til å klare bilkjøring. Du skal heller ikke kjøre bil om du bruker smertestillende medisiner med rød varseltrekant på. Det er veitrafikkloven som gjelder.
  • Inn og ut av bil som passasjer: still setet langt tilbake og tipp rygglenet godt bakover.
  Kontroll på flyplasser
  En protese kan utløse alarmen ved sikkerhetskontroll. Det vil vanligvis være nok å forklare at man har en hofteprotese og eventuelt vise frem arret. Du kan også få en bekreftelse frå sykehuset om at du har protese hvis du ønsker det.
  Etterkontroll
  Du vil bli innkalt til kontroll hos lege eller fysioterapeut ca. 3 måneder etter operasjonen.
  Mulige komplikasjoner
  De vanligste komplikasjonene forbundet med hofteproteseoperasjon er infeksjon og at hoften går ut av ledd (luksasjon). Begge forekommer hos ca 1% av pasientene. Det er viktig at du tar raskt kontakt med avdelingen dersom det oppstår akutte sterke smerter eller tegn til infeksjon (Se mer under «Faresignal».) Det kan også forekomme nerveskade, men dette er sjelden og oftest helt eller delvis forbigående. Blodpropp forebygges med rask mobilisering og blodfortynnende sprøyter, evt også med komprimerende strømper. Det anbefales også at du unngår lange flyreiser de første 6 ukene etter operasjonen. Noen ganger oppstår en beinlengdeforskjell, oftest ved at det opererte beinet blir lengre. Da kan det være nødvendig å bruke innleggssåle i motsatt sko.
  Informasjon fra fysioterapeut
  Øvelser for hofte etter proteseoperasjon.
  NB! De liggende øvelsene skal ikke gjøres på gulvet, men i seng, på sofa, på en benk eller lignende.
  1. Stram setemusklene og press begge knær ned i underlaget. Hold i noen sekunder. Slipp opp.
  2. Bøy opp i kne og hofte og trekk hælen langs underlaget. Strekk deretter beinet ut igjen.
  3. Bøy opp i anklene. Før beina frå hverandre og deretter rolig inn igjen. Ikke løft beina frå underlaget.
  4. Liggende seteløft: Ligg på ryggen med bøyde knær. Knip setemusklene saman og løft bekkenet og nedre del av ryggen frå underlaget. Senk rolig ned igjen.
  5. Stående tåhev med støtte: Stå bak en stol og støtt deg med hendene til stolryggen. Løft deg opp på tærne med begge beina og senk deg rolig ned igjen.
  6. Støtt deg i en stol eller lignende. Sett opererte bein litt bak det andre- tærne i bakken. Strekk ut ved å føre hælen mot bakken. Kjenn at du bruker lårmusklene og setemusklene når du strekker ut.
  7. Støtt deg til en stol, inntil en vegg eller lignende. Før det opererte beinet ut til siden og før det kontrollert ned igjen. Det kan være greitt å ikke ha sko på opererte bein når du gjør denne øvelsen.
  8. Støtt deg med begge hendene på en stolrygg eller lignende. Stå med føttene i skulderbreddes avstand. Bøy i hofter og knær med lik tyngde på begge bein. Reis deg opp igjen når du har nådd posisjonen på figuren.
  9. Trappegang opp med krykker: Opp med det friske beinet først, deretter operert bein og krykker.
  10. Trappegang ned med krykker: Sett krykkene ned ett trinn, deretter følger operert bein. Det friske beinet til slutt. Krykkene følger alltid det opererte beinet.

  Les mer om oppfølging og hjemreise etter hofteproteseoperasjon

Gå til Hofteproteseoperasjon ved slitasjegikt (artrose)

Oppfølging

Ved ikke-kirurgisk behandling følges du opp av fastlegen og fysioterapeuten. Det er mange som opplever god fremgang med denne formen for behandling, og kanskje slipper man kontakt med sykehuset. 

Hvis en planlegger operasjon med hofteprotese vil det settes av en operasjonsdag frem i tid. Du vil motta innkalling med informasjon om oppmøtested og tidspunkt. Les mer under punktet «Behandling med hofteprotese» over. 


Faresignaler

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?