Hørselscreening hos nyfødte

Føde- og barselseksjonen

Alle nyfødte barn ved Stavanger Universitetssjukehus gjennomgår en hørselsscreening. Målet er å oppdage eventuelt hørselstap så tidlig som mulig for raskt å komme i gang med hjelpetiltak i forhold til dette.  

1. Før

For å kunne gjøre målingene må barnet være rolig og det må være så stille som mulig rundt barnet. Vanligvis gjøres målingene når barnet sover.

2. Under

Hørselsmålinger foretas ved registrering av otoakustiske emisjoner (OAE). Dette er en test av funksjonen i det indre øret. Testen er smertefri.  En liten propp settes i barnets øregang. Den sender små klikkelyder inn i øret.
Et normalt indre øre som registrerer klikkelydene, sender en lyd tilbake ut gjennom øregangen. Denne lyden registreres.

Dersom en får registrert OAE vet en at barnet har et normalt fungerende indre øre. Hos et lite antall barn får en ikke respons på OAE. Det kan være flere grunner til dette. En sjelden gang er det et hørselstap hos barnet som er årsaken. 

3. Etter

De barna som ikke reagerer normalt på OAE- registreringer, vil bli fulgt opp ved hørselsentralen.

Dette er en tidlig hørselsundersøkelse. Det er viktig at de vanlige kontrollene på helsestasjonen følges, også i forhold til hørselen. Det kan oppstå hørselstap etter nyfødtperioden.

Kontakt

Føde- og barselseksjonen
Telefon
Fødetlf: 51519209 | Fødeavd: 51519480 /81 | Barselhotellet: 51512632 | 7I (hotellet): 51512632 | 7G: 51518778 | Fødeloftet/spesialpost 7H: 51519209
Sydbygget
Besøksadresse
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger(Google maps)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.