Infliximab-behandling

Gastroseksjon

Dersom du har en betennelsessykdom i tarmen som trenger behandling, kan det være du skal starte med medikamentet INFLIXIMAB.

Innledning

Infliximab er en såkalt TNF-alfa-hemmer. Dette er et preparat som virker inn på immunsystemet og hemmer de uhensiktsmessige betennelsesreaksjonene som holder sykdommen din ved like. Det finnes flere medikamenter i denne gruppen, kalt "biologiske legemidler". De har til felles at de gir en viss hemming av immunsystemet. Dette medfører en bedre effekt enn alternative behandlingsformer, men kan også innebære mulige bivirkninger og komplikasjoner som det er viktig å fange opp.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Hemming av immunforsvaret kan medføre at «sovende» infeksjoner blusser opp, eller nye infeksjoner rammer kraftigere eller varer lengre enn vanlig. Derfor er det nødvendig å ta noen forberedende prøver før man setter i gang behandlingen. Dette innebærer blodprøver, inkludert en test for å sjekke at du ikke har tuberkulosebakterier i kroppen, og et røntgenbilde av lungene. Det er viktig at du informerer legen dersom du tidligere har fått behandling for tuberkulose. Du testes også for virussykdommer (blant annet hepatitt og HIV). Disse prøvene blir tatt rutinemessig hos alle. Du vil få utdelt de nødvendige skjemaene for å få tatt prøvene, og svarene blir samlet hos sykehuslegen som behandler deg.

Som et ledd i forberedelsene vil også legen undersøke deg for å påvise andre tilstander som kan ha betydning, som alvorlig hjertesvikt, annen organsvikt, kreftsykdommer, pågående infeksjon, multippel sklerose og graviditet.

Graviditet og amming

Infliximab regnes som trygt å bruke under graviditet. Ofte tas likevel behandlingen bort i siste trimester. I praksis må behandlingen alltid vurderes i hvert enkelt tilfelle opp mot risikoen ved alvorlig tarmsykdom, som i seg selv kan skade forsteret. Infliximab regnes som trygt å bruke ved amming.

Vaksiner

Du bør være vaksinert mot en del av de vanligste sykdommene som kan skape problemer. Vi anbefaler:

  • Influensavaksine - bør tas hvert år. Denne får du hos fastlegen.
  • Pneumokokkvaksine - mot lungebetennelse. Bør tas hvert femte år. Denne får du hos fastlegen.
  • Hepatitt B-vaksine - dersom du planlegger å reise til land med høy forekomst av hepatitt B (som Vietnam eller Kina), eller hvis du av yrkesmessige eller andre grunner kan bli eksponert (som helsepersonell).
  • HPV-vaksine (humant papillomavirus) - dette viruset kan ha betydning for utvikling av livmorhalskreft. Vaksinen tilbys nå gratis til alle 12 år gamle jenter, og blir anbefalt til unge kvinner som starter med TNF-alfa-hemmer fordi det kan være en viss risiko for økende HPV-infeksjon ved denne typen behandling. I tillegg anbefales gynekologisk undersøkelse med celleprøver fra livmorhalsen hvert tredje år.
  • Varicellavaksine (vannkopper) - anbefales dersom Varicella zoster-prøven viser at du ikke har immunitet. Vannkopper kan være alvorlig ved nedsatt immunforsvar.

NB: Du må ikke vaksineres med levende vaksiner så lenge du får Infliximab. Levende vaksiner er vaksiner som består av levende, svekkede bakterier eller virus. Levende vaksiner må tas senest tre uker før oppstart, eller tre måneder etter avsluttet behandling. Levende vaksiner inkluderer BCG, MMR, Varicella Zoster virus, gul feber. polio oral og tyfus oral.

2. Under

Når alle de forberedende prøvene er tatt og svarene er vurdert, blir du innkalt til en oppstartskonsultasjon hos en sykepleier. Der får du nøyere forklaring om hvordan behandlingen foregår.

Medikamentet gis som en infusjon i armen, intravenøst via en infusjonspumpe.

Behandlingen foregår på et eget behandlingsrom ("dagstuen")  på gastroavdelingen (avdeling 4H), hvor en sykepleier vil sjekke blodprøvene, stille rutinemessige spørsmål angående sykdomsaktiviteten og deretter gi medikamentet.

Du får behandling tre ganger i løpet av de første seks ukene, deretter hver åttende uke. Infliximab doseres etter kroppsvekt. Noen ganger vil behandlende lege endre dosen eller intervallet underveis i behandlingen.

De første tre gangene er infusjonstiden to timer og observasjonstiden etterpå en time. Du blir observert med hensyn til reaksjoner på medikamentet. Fra behandling fire blir infusjonstiden kortet ned til en time. Fra femte behandling trenger du ingen observasjon etter behandlingen er gitt.

3. Etter

Kontrollopplegg og prøvetaking

Vanligvis kommer du til en konsultasjon hos IBD-sykepleier hver 8. uke i forbindelse med Infliximabinfusjonene. Konsultasjonen blir avtalt 4-12 uker etter oppstart, deretter vanligvis hver 6. måned.

Blodprøver blir tatt før hver infusjon. Du får skjema for blodprøvetaking på forhånd. Blodprøvene kan tas på fastlegekontoret ditt to dager i forkant eller på gastropoliklinikken dagen i forkant av Infliximabbehandlingen. Resultatet må være klart før behandlingen blir gitt.

Calprotectin i avføringen bør sendes inn ca hver tredje måned det første året du blir behandlet. Etter hvert er det ikke nødvendig med så hyppig prøvetaking dersom man føler seg frisk. Du bør likevel tilstrebe en prøve hver 6. måned, ellers etter avtale med lege. Utstyr til prøvetaking kan du hente på gastopoliklinikken.

Behandlingsvarighet

Hvor lenge du skal bruke Infliximab er ikke forhåndsbestemt. Vanligvis forsetter man med Infliximab så lenge man har god effekt, gjerne i årevis. Har du ikke overbevisende effekt i løpet av de tre første månedene vil behandlende lege vanligvis avslutte behandlingen. Behandlingen kan også vurderes å avsluttes dersom man er helt symptomfri, og har fine blodprøver og avføringsprøver de siste seks månendene.

Vær oppmerksom

De fleste tolererer medikamentet godt. Omlag 1 av 10 kan reagere på medikamentet og oppleve bivirkninger i forbindelse med infusjonen:

  • Rødhet/kløe i armen der infusjonen blir gitt
  • Kvalme, svimmelhet og generell kløe
  • Klem i brystet eller pustebesvær
  • Senreaksjon 3-10 dager etter infusjon med feber, hodepine, kvalme, leddsmerter, muskelsmerter, rødme i huden. Dette er sjelden.
  • Alvorlige allergiske reaksjoner er sjelden

Andre bivirkninger og forholdsregler

Infliximab gir nedsatt immunsystem. Det betyr at man vil være mer mottakelig for infeksjoner som forkjølelse, halsbetennelse, bihulebetennelse, lungebetennelse og infeksjon i urinveier (blærekatarr). Eventuelle infeksjoner kan være kraftigere enn hos andre med upåvirket immunsystem. Hyppigheten av veldig alvorlige infeksjoner er derimot neppe høyere hos de som behandles med TNF-alfa-hemmere.

Det er viktig å oppsøke legen (vanligvis fastlegen) ved mistanke om infeksjon, selv om den er mindre alvorlig, slik at man kan bli undersøkt og evt. behandlet tidlig. Tegn på infeksjon er feber, vedvarende hoste, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diare, sår/utslett, tannproblemer, svie ved vannlating eller influensalignende symptomer. Om du ikke får tak i fastlegen kan du kontakte legevakt, eller evt. ringe gastrolege ved å kontakte gastropoliklinikken (telefon 51 51 93 88)

Ved mistanke om infeksjon kan neste Infliximabdose bli utsatt. Bestemmelsen om å utsette behandlingen noen dager bør bli tatt i samråd med en lege på gastroavdelingen.

Kontakt

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Taxi

Ikke langt fra hovedinngangen finner du en taxiholdeplass, der det som regel står ledige biler. Dersom det trengs, er våre ansatte i resepsjonen tilgjengelige 24 timer i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.