Kommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende

ASK
Barne- og ungdomshabilitering

ASK står for Alternativ og Supplerende Kommunikasjon og er et tilbud til barn og unge (0-17 år) med medfødt eller ervervet nevrologisk sykdom eller funkjonshemming og andre tilstander med tilsvarende symptomer.

Innledning

Målgruppen er barn og unge (0-17 år) med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse, skader i nervesystemet eller bevegelsesapparatet.

Henvisning og vurdering

Ved behov for bistand i forhold til utredning og tiltak innen ASK

  • For de barna som ikke allerede er utredet ved barne- og ungdomshabiliteringen, men som tilhører målgruppen, kan PPT henvise via fastlege etter gjeldende prosedyrer.
  • For de barn- og unge som er utredet og har medisinsk oppfølging fra barne- og ungdomshabiliteringen, kan PPT henvise saker til: Inntaksteam v/Barne- og ungdomshabilitering. Merk med ASK konsultasjonsteam.
Innholdet kan være
  • "Lavterskel tilbud" Avgrenset drøfting/evaluering av tiltak, "er vi på rett vei?"
  • Drøfting/veiledning av tiltak der det er behov for et samarbeid over tid. Det settes opp en forpliktende fremdriftsplan (gjensidig kontrakt mellom kommunen og barne- og ungdomshabilitering, i en tidsbegrenset periode)
  • Veien videre - drøfting av evt. videre henvisning til andre instanser (NAV, StatPed etc.)

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Vi ønsker at dere beskriver barnets nåværende kommunikasjon. Før henvisning kan disse punktene være nyttige å gå gjennom, slik at konsultasjonsteamet får en beskrivelse av hva en ønsker hjelp til:

  • Valg av alternativ kommunikasjon?
  • Hvordan komme i gang med ASK?
  • Hva blir neste steg?
  • Usikkerhet i forhold til barnets fin/grovmotorikk? (med tanke på valg av ASK)
  • Usikkerhet i forhold til barnets kognitive evner? (med tanke på valg av ASK)

1. Før

For at «rett hjelp, til rett tid» skal kunne gis, er det viktig at dere som har ansvar for barnet vurderer behovet for bistand. (Jmf.Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering, delavtale nr.2b,.)

2. Under

Barne– og ungdomshabilitering skal bistå kommunen i en habiliteringsprosess for barn og unge innen helse (ikke opplæring), ved «omfattende kommunikasjons- og språkvansker i målgruppen». (Jmf.Habilitering av barn og unge i Spesialisthelsetjenesten: Prioriteringsveileder: Veiledertabell, nov.2015)

3. Etter

Kontakt

Barne- og ungdomshabilitering
Oppmøte
Kontaktpersoner:
Cathrin Lindal
Fagleder for spesialpedagogene
Tlf: 51 51 47 14
Epost: cathrin.lidal@sus.no


Kari Helene Bjo Reinås
Avdelingssjef
Tlf: 51 84 67 82

Telefon
51514700
E-post
Langflåtveien 5
Besøksadresse
Langflåtveien 5, 4017 Stavanger(Google maps)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.