HELSENORGE

Coclea implantat

Kurs for personer med CI (coclea implantat) og for personer som vurderer CI.  Et kurs over en dag pr år.

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

Innhold


  • "Ny" hørsel med CI - muligheter og begrensninger
  •  Erfaringsinnlegg ved CI bruker
  • Tips og triks, tekniske innstillinger
  • Utvikling og resultat etter ett år med bruk av CI.  Kommunalt rehabiliteringstilbud og rutiner for henvisning
  • gruppesamtaler
  • mestring, avspenning og balansetrening
  • informajson fra Hørselshemmedes Lands Forbund, HLF

Fagfolk som underviser

Lege, audiograf, audiopedagoger, erfaren bruker, sykepleier 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder). Lunsj kr 100,- pr dag. Faktura ettersendes.


Anbefalt nettsider i påvente av kurs

https://www.sansetap.no/voksne-horsel/tilrettelegging/horeapparater-og-ci/ci/


https://www.hlf.no/horsel/ci-cochlea-implantat/

https://www.medel.com/no/hearing-solutions/cochlear-implants

Fant du det du lette etter?