HELSENORGE

Diabetes yngre ungdom

Kurs for ungdom, 7.klasse, og foresatte

Kursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer
  • Ungdomserfaringer
  • Trening og insulin
  • Diabetes – din hverdag
  • Kost – med fokus på karbohydrater, følingsmat og treningsmat
  • Ups and downs med å ha diabetes?

Ungdommene har kursdag på LMS, foreldrene er på hotellet.

Eldre ungdom med diabetes deler tips og erfaringer, og det blir innlegg fra ulike fagfolk.

Vi får snadder lunsj, har mye dialog og har litt gruppearbeid.¨Fagfolk som underviser

 Brukerrepresentanter, lege, sykepleier og ernæringsfysiolog, psykolog

Kurskostnader

  • For foreldre med barn under 16 år har kurset ingen egenandel. Det blir servert lunsj – faktura ettersendes, kr. 100,- pr pers
  • Foreldre kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge Lov om folketrygd § 9-13, og ta kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn.

For mer informasjon i påvente av kurs

Nettsiden www.diabetes.no.


Og Facebookgruppa til Ung diabetes Rogaland.

Fant du det du lette etter?