HELSENORGE

Diabetes type 2

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:
Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass

Startkurset er et gruppebasert opplæringstilbud og undervisningen foregår på norsk.

Kurset går over to dager

Kostnader

Hele kurset koster en egenandel

Servering

Kaffe, te, frukt, lunsj kr 100.- pr. person

Innhold på kurset

- Diabetes type 2: årsaker, behandling og senkomplikasjoner
- Å leve med diabetes type 2: blodsukkerregulering, rettigheter, årskontroll og mestring
- Kosthold
- Fysisk aktivitet
- Føtter
- Brukererfaring
- Frisklivssentralene - informasjon og tilbud

Innlegg av: Lege endokrinologisk seksjon, diabetessykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, erfaren bruker Diabetesforbundet, fotterapeut, LMS



Fant du det du lette etter?