Epilepsi: Kurs for foreldre

Kurs for foreldre til barn og unge med epilepsi.
I koronatider er det plass til to foresatte pr barn.

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer i familien

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:
Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass


Innhold

 • Hva er epilepsi og behandling
 • Erfaringer med å leve med epilepsi
 • Tilrettelegging i barnehage og skole ved konsentrasjonsvansker og lærevansker
 • Fritid, muligheter
 • Rettigheter ved kronisk sykdom hos barn
 • Å få et barn med en langvarig sykdom
 • Samtale i grupper
 • Informasjon om Epilepsiforeningen

Ungdom over 15 år anbefales å delta på eget ungdomskurs.

Vanligvis kjøres kurset over to dager, og foreldre kan invitere med skolepersonell.  

Nå i korona tider blir kurset komprimert til en dag.  Det er plass til to foresatte pr barn, men dessverre er det ikke plass til ansatte i skole og barnehage.

 Kurskostnader

 • Kurset har ingen egenandel for barn under 16 år og deres foresatte
 • Lunsj, frukt og drikke serveres, alle betaler kr. 100- pr. dag, faktura ettersendes 
 • Ev fagfolk betaler kr 500 inkludert lunsj på hotellet
 • Foreldre kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge
  Lov om folketrygd § 9-13, og tar kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn.

Anbefalte nettsteder

Norsk epilepsiforbund, www.epilepsi.no 

og deres Youtube konto med informasjonsfilmer

E-læring fra Spesialsykhuset for epilepsi: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/se-alle-e-leringskurs-om-epilepsi

Fant du det du lette etter?