KOLS-skole

Kursdeltakerne skal få god kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fra fastlege eller avdelingslege til lungemed. poliklinikk, SUS.
Henvisning sendes henvisningskontoret v/SUS.

Innhold

  • Anatomi, fysiologi, medisinsk behandling
  • Inhalasjonsteknikk
  • Riktig kosthold
  • Røyking og røykestopp
  • Tekniske hjelpemidler
  • Trygderettigheter
  • Anfallsmestring
  • Slimmobilisering
  • Avspenning
  • Energiøkonomisering

Innlegg av

Lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest   

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Det blir lett servering – alle betaler kr. 100.- pr. gang

For mer informasjon i påvente av kurs

Nettsidene til NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund) og LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke)


Fant du det du lette etter?