HELSENORGE

KOLS-skole

Kursdeltakerne skal få kunnskap om sykdommen og behandling, samt redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fra fastlege eller avdelingslege til lungemed. poliklinikk, SUS.
Henvisning sendes henvisningskontoret v/SUS.

Innhold

  • Diagnostisering og behandling
  • Inhalasjonsmedikamenter- og teknikk
  • Slimmobilisering
  • Energiøkonomisering
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet og rehabiliteringskurs
  • Medikamentbruk
  • Trygderettigheter
  • Pasienterfaring

  • Om FrisklivssentraleneInnlegg av

Lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt, brukerrepresentant fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, representant fra Frisklivssentralen

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Lunsj kr 100,- pr. dag

For mer informasjon i påvente av kurs

NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund)

LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke)

Info fra Norges astma- og allergiforbund (PDF)

Se brosjyre om trening og KOLS.

Fant du det du lette etter?