KOLS-skole

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Fra fastlege eller avdelingslege til lungemed. poliklinikk, SUS.
Henvisning sendes henvisningskontoret v/SUS.

Innhold

 • Anatomi, fysiologi, medisinsk behandling
 • Inhalasjonsteknikk
 • Tilpasset gruppetrening med fysioterapeut
 • Riktig kosthold
 • Røyking og røykestopp
 • Tekniske hjelpemidler
 • Trygderettigheter
 • Anfallsmestring
 • Slimmobilisering
 • Avspenning
 • Energiøkonomisering

Innlegg av

Lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest   

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
Det blir lett servering – alle betaler kr. 100.- pr. gang

For mer informasjon i påvente av kurs

Nettsidene til NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund) og LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke)


Fant du det du lette etter?