HELSENORGE

MS - kurs for personer som nylig har fått diagnosen multippel sclerose

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra nevrolog eller fastlege. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innhold:

  • Hva er MS?
  • Behandling og nyere forskning
  • Erfaringer med å leve med MS
  • Mestring
  • Betydning av fysisk aktivitet og trening
  • Hva med studier og jobb med en langvarig sykdom?
  • Informasjon om MS-foreningen 

Undervisningsfiler


Innlegg av

Nevrolog, erfaren bruker, sykepleier/PhD, sosionom, fysioterapeut                

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder). Det blir servering av lunsj, frukt og drikke – alle betaler kr. 100.- + mva pr. dag.

For mer informasjon i påvente av kurs

- www.ms.no 
- https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose-ms
- NevroNel: https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/sykdommer/demyeliniserende-sykdommer/pasientinformasjoner/pasientinfo-om-ms/
- MS podden på SpotifyFant du det du lette etter?