HELSENORGE

Nyresykdom: Opplæring for personer med nyresykdom og deres pårørende

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra nefrolog. Du får skriftlig bekreftelse om plass.

Innhold

  • Hva er kronisk nyresykdom?
  • Behandling
  • Erfaringer med å leve med nyresvikt
  • Kosthold ved nyresvikt
  • Hva skjer med meg når jeg får en kronisk sykdom?
  • Informasjon om LNT (Landsforeningen for nyresvikt og transplanterte)

Undervisningfiler

Innlegg av

Lege, dialysesykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, sykehusprest og brukerrepresentant fra LNT 

Kurskostnad

Hele kurset koster en egenandel (frikort gjelder)
På kurset serveres det kaffe, te, frukt og lunsj. Alle betaler kr 100.- pr gang

Pårørendesamling

Dato uavklart.

For mer informasjon i påvente av kurs

www.lnt.no (Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte)


Fant du det du lette etter?