HELSENORGE

Opplæring i egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Påmelding til kurset krever henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten - SUS

Henvisning sendes til:

Henvisningskontoret v/SUS, postboks 8100, 4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass på kurset

Egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling

Vi arrangerer to kurs i året i samarbeid med avdeling for medisinsk biokjemi, Noklus, 16 deltakere per kurs. Kurslokaler: Stavanger universitetssjukehus.

Kurset går over 21 uker med tre obligatoriske kursdager. På denne tiden får deltakerne en større forståelse av hvordan ulike faktorer påvirker INR-verdien. De får også god opplæring i hvordan de skal korrigere dosen sin på en trygg og riktig måte. Resultater viser en betydelig økning av INR-målinger innenfor det anbefalte (terapeutiske) området, enn det var før opplæringen.

Fant du det du lette etter?