HELSENORGE

Reumatoid artritt

Kurs for pasienter med reumatoid artritt - leddgikt.

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:
Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass


Innhold

  • Hva er leddgikt/reumatoid artritt og  behandling v/ revmatolog
  • Å leve med leddgikt v/ erfaren bruker
  • Aktivitetsavpasning/ergonomi v/ ergoterapeut
  • Informasjon fra brukerorganisasjon
  • Aktivitet og trening v/ fysioterapeut
  • Rettigheter og muligheter i hjelpeapparatet v/ sosionom
  • Gruppearbeid og erfaringsutveksling og mestring, v/ fagperson fra Lærings og mestringssenteret

Kursavgift

Pasienter over 16 år betaler egenandel (frikort gjelder).  

I tillegg betaler alle kr 100,- for servering av mat og drikke.

Anbefalt nettsted

For mer informasjon i påvente av kurs anbefaler vi nettsiden til Norsk Revmatikerforbund;  www.revmatiker.no

UndervisningsfilerFant du det du lette etter?