Reumatoid artritt

Kurs for pasienter med reumatoid artritt - leddgikt

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:
Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass


Innhold

- Hva er leddgikt/reumatoid artritt og  behandling v/ revmatolog

- Å leve med leddgikt v/ erfaren bruker

- Aktivitetsavpasning/ergonomi v/ ergoterapeut

- Informasjon fra brukerorganisasjon

- Aktivitet og trening v/ fysioterapeut

- Rettigheter og muligheter i hjelpeapparatet v/ sosionom

- Gruppearbeid og erfaringsutveksling og mestring, v/ fagperson fra Lærings og mestringssenteret

Kursavgift

- Pasienter over 16 år betaler egenandel (frikort gjelder).  

- I tillegg betaler alle kr 100,- for servering av mat og drikke.

Anbefalt nettsted

- For mer informasjon i påvente av kurs 

 anbefaler vi nettsiden til Norsk Revmatikerforbund;  www.nrf.no


Fant du det du lette etter?