HELSENORGE

Unge slagrammede

Kurs for personer i arbeidsfør alder som har hatt hjerneslag med lite fysiske utfall.  Det anbefales at en pårørende også deltar på kurset.

Innhold på kurset

Dag 1: Om sykdom/ skade

 • Informasjon, presentasjons- og forventningsrunde v/ gruppeleder og Lærings- og mestringssenteret
 • Pasient- og pårørende erfaringer, Min historie v/ erfaren bruker og v/erfaren pårørende 
 • Medisinske aspekter og behandling v/lege
 • Lunsj
 • Hvordan er dagene på akutt slagpost? v/ sykepleier v slagposten
 • Erfaringsutveksling om tiden etter hjerneslaget
 • Oppsummering av dagen
 • Vel hjem

Dag 2: Om å leve med

 • Oppstart v/ gruppeleder
 • Kognitive utfordringer v/nevropsykolog
 • Pause
 • Tilbud ved rehabiliteringsklinikken v/ergoterapeut fra Lassa 
 • Lunsj
 • Familieperspektiv og mestring v/sykehusprest
 • Aktivitet etter hjerneslag v/fysioterapeut på Lassa
 • Oppsummering og evaluering
 • Vel hjem

UndervisningsfilerFant du det du lette etter?