Lavt stoffskifte

Behandlingsprogram, Endokrinologisk seksjon

Hypothyreose betyr at skjoldbruskkjertelen ikkje produserer nok hormon. Det viktigaste hormonet er thyroksin.

Les meir om Lavt stoffskifte (hypotyreose)
Informasjon frå helsenorge.no

Lavt stoffskifte (hypotyreose)

Hypotyreose betyr at skjoldbruskkjertelen ikke produserer nok hormoner. Det kan gi symptomer som tretthet, tørr hud og hårtap. Legemidler kan erstatte hormonene som kroppen ikke lager selv.

Skjoldbruskkjertelen (thyroidea) er en liten kjertel ved strupehodet på halsen. Den produserer hormoner som føres med blodstrømmen til celler i hele kroppen. Det viktigste hormonet kalles tyroksin. Tyroksin kontrollerer stoffskiftet, bl.a. hvor raskt kroppen bruker energien fra mat.

Hvis thyroidea ikke produserer nok hormoner, er det vanligvis fordi den har blitt angrepet av kroppens eget forsvarssystem (immunforsvaret). Årsaken til at dette skjer, er ikke fullt ut kjent. Det er imidlertid sannsynlig at våre gener, det vil si vårt arvemateriale, gjør enkelte mer sårbare for tilstanden enn andre. Det er økt risiko for å få lavt stoffskifte hvis du har foreldre eller søsken som har det.

Det finnes også andre og mer sjeldne grunner til at thyroidea slutter å fungere normalt. Både operasjoner, stråling og enkelte medisiner kan skade skjoldbruskkjertelen. Enkelte kvinner får lavt stoffskifte etter fødselen, men stoffskiftet vil vanligvis normalisere seg igjen etter en tid.

Er tyroksinnivået litt lavere enn normalt og du er symptomfri vil legen ofte se an tilstanden og kontrollere tyroksinnivået regelmessig.

Symptomer på lavt stoffskifte

Det er lett å overse symptomene ved lavt stoffskifte. De er ofte milde og vage. De samme symptomene kan forekomme ved en rekke andre sykdommer og tilstander.

De vanligste symptomene ved lavt stoffskifte er følgende:

 • Tretthet og depresjon
 • Treghet
 • Tørr hud
 • Vektøkning
 • Hevelse rundt øynene
 • Frysninger
 • Forstoppelse
 • Uregelmessig menstruasjon

Ved manglende behandling av lavt stoffskifte, kan symptomene gradvis forverres.

Etter måneder eller år kan følgende symptomer utvikles:

 • Svært tørr og flassende hud
 • Hårtap
 • Vektøktning, selv om du ikke spiser mer enn før
 • Depresjon
 • Slapphet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Heshet
Les meir om Lavt stoffskifte (hypotyreose) (helsenorge.no)

Innleiing

Den vanlegaste årsaka til hypothyreose er at kroppens eige forsvarssystem har øydelagt skjoldbruskkjertelen sin funksjon. Ein kjenner ikke til årsakene fullt ut, men veit at arv spelar ei rolle. Stråling, medikament og operasjonar kan også føre til svikt i produksjon av thyroksin.

Tilvising og vurdering

Dersom du har primær hypothyreose utan tilleggsproblem, skjer utgreiing og behandling hos fastlegen din. Fastlege kan vise deg til sjukehus dersom du treng vidare utgreiing eller behandling.

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Tilvisinga må innehalde opplysningar om

 • grad av hypotyreose (blodprøvesvar: TSH, fritt T4 og anti TPO)
 • mistanke om annan endokrin svikt
 • andre sjukdomar, spesielt andre immunologiske sjukdomar
 • graviditet
 • fertilitetsproblem

1. Utgreiing

Blodprøvar vil gi svar på om stoffskiftet er høgt, lågt eller normalt. Vanlegvis gjer fastlegen din dette. Lege vil også vurdere andre diagnosar som kan forklare symptoma eller ha betydning for behandlingstiltak.

2. Behandling

Behandlinga er medisinar. I nokre tilfelle vel ein å vente med oppstart med medisinar, og følgjer opp med jamlege blodprøvar.

Medikamentell behandling med levothyroksin:
Behandlinga blir følgt opp med blodprøvar for kontrollere at ein oppnår normalisering av hormonnivå. Nokre pasientar, for eksempel pasientar over 60 år eller pasientar med hjartesjukdom, vil ha behov for sakte opptrapping av dosen.

Doseendring kan vere naudsynt ved vektendring og aldring eller ved kombinasjon med andre medikament som for eksempel: østrogener, androgener, tyrosinkinasehemmere, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, rifampin, sertralin, laksantia.

Relevante kliniske studier

1 klinisk studie er åpen for rekruttering. Sammen med legen din kan du vurdere om en klinisk studie er aktuelt for deg.

Påvisning av nye biologiske markører for bedre behandling av hypotyreose Oslo universitetssykehus

Les mer om kliniske studier

3. Oppfølging

I dei fleste tilfelle er medikamentell behandling livslang og det er tilrådd å ta blodprøvar for kontroll 1-2 gonger i året. Desse kan du ta hos fastlegen.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Kontakt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.