DXA-måling / Osteoporosepoliklinikk

Måling av bentetthet

Bein er et levende vev som kontinuerlig fornyes. Ved 20-30 års alderen er beinmassen på topp, og daler gradvis. Et sterkt beinvev gjør at knoklene ikke brekker når vi faller eller utsettes for andre støt mot kroppen. Med alderen kan beinvevet tape noe av styrken sin og som følge av dette kan vi bli mer utsatt for beinbrudd eller brister i beinmassen. Denne tilstanden kalles beinskjørhet (osteoporose).  Diagnosen stilles ved måling av beinmasse.
Informasjon fra helsenorge.no

Les mer om Beinskjørhet (osteoporose)

Beinskjørhet (osteoporose)

Beinskjørhet gjør at du lettere brekker bein. Tilstanden er mest vanlig hos eldre kvinner. Mat og kosttilskudd som inneholder kalsium og vitamin D bidrar til å styrke beinbygningen.

​​​Beinvev dannes og brytes ned i skjelettet hele tiden. Når du er ung, kan du lage nye beinceller fortere enn de gamle forsvinner. Beinbygningen vokser og blir sterkere.

Med alderen brytes beinvevet raskere ned enn du lager nytt. Denne utviklingen begynner omtrent når du er 35 år gammel. Når beinmassen inne i knoklene svekkes slik at brudd blir mer sannsynlig, kalles det osteoporose på fagspråket, og beinskjørhet på folkemunne.

Symptomer på beinskjørhet

De vanligste symptomene på beinskjørhet er:

 • beinbrudd
 • ryggsmerter
 • krum rygg

Du vil oftest ikke merke noe til beinskjørhet før du eventuelt får et brudd. Beinskjørhet i seg selv er ikke vondt inntil du brekker noe. Det er bein i ryggsøylen, håndleddet og lårhalsen som vanligvis knekker ved beinskjørhet.

Akutte smerter i ryggen kan skyldes brudd i ryggvirvlene. Kroniske smerter og stivhet kan oppstå etter gamle brudd på grunn av skjevbelastninger.

Har du alvorlig beinskjørhet kan du bli krum i øvre del av ryggen. Nederste ribbein kan også legge seg på hoftekammen på grunn av delvis sammenfall (kompresjonsbrudd) i ryggvirvlene.

Mange brekker bein uten å ha osteoporose, men årsaken er da ofte en ulykke. Hos personer med beinskjørhet skal det mye mindre påkjenninger til før bein brekker (lavenergibrudd).

Ved mistanke om beinskjørhet, kan du bli henvist til beinmassemåling. En vanlig undersøkelsesform er en såkalt dobbel røntgenabsorbsjonsmetri (DXA-skanning).​ Denne undersøkelsen bruker svak røntgenstråling. Undersøkelsen kan gjentas etter fem års behandling for å sjekke hvordan tilstanden utvikler seg og om behandlingen virker.

Les mer om Beinskjørhet (helsenorge.no)

Ventetider

Innledning

Tapet av beinmasse går raskere etter overgangsalderen hos kvinner. 1 av 2 kvinner og 1 av 5 menn vil få beinskjørhet i løpet av livet. Alle faktorer som øker beintapet kan gi beinskjørhet (osteoporose). Hos de fleste er årsaken ukjent. Enkelte har høyere risiko enn andre for å få beinskjørhet. Det kan skyldes sykdom, arv/gener, tidlig overgangsalder, lav vekt, lite fysisk aktivitet eller om en røyker (se helsenorge.no for mer informasjon (link)).
For god beinhelse er det generelt anbefalt at en har ett balansert kosthold med tilstrekkelig kalk og vitamin D, og være så aktiv som mulig og unngå sigarettrøyk. Gode kalk og vitamin D kilder er ost, melk, grønne grønnsaker og fisk/tran.

De nordiske landene ligger på topp når det gjelder beinskjørhet i verden. Ved brudd og alder over 50 år er det derfor anbefalt at en foretar en beintetthetsmåling (www.lavenergibrudd.no). Dersom en lett mister balansen eller blir svimmel bør en gå til fastlegen for en sjekk av dette.

Hva er beintetthetsmåling

Beintetthetsmåling gjøres ved en såkalt dobbel røntgen-absorbsjonsmetri måling (DXA-måling). Denne undersøkelsen bruker svak røntgenstråling og er ufarlig. Undersøkelsen varer ca 10-15 min og du må kunne ligge flatt på ryggen. Undersøkelsen kan gjentas for å sjekke hvordan tilstanden utvikler seg og eventuelt for å evaluere om behandlingen virker etter 1 - 3 år avhengig av hvilken behandling du får. For enkelte kan en blodprøve (benmarkør, P1NP) benyttes for å følge effekten av behandlingen (eks ved zoledronsyre).

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Indikasjon for måling av beintetthet hos barn og voksne er (ISCD=The International Society For Clinical Densitometry, 2015): 

–Kvinner over 65 år og menn over 70 år.
–Menopausale og post-menopausale kvinner yngre enn 65 år og menn yngre enn 70 år med klinisk risikofaktor:

 • Lav kroppsvekt (BMI < 19)
 • Lavenergi/insuffisiens frakturer
 • Bruk av høyrisiko medisinering (spør din lege).
 • Sykdom eller tilstander assosiert med beintap (spør din lege).

–Andre voksne med

 • lavenergi fraktur
 • Sykdom, tilstander eller medisinering assosiert med beintap eller lav beintetthet.

- Alle som

 • Vurderes til medikamentell terapi av beinskjørhet.
 • Overvåke behandlingseffekt.
 • Ikke mottar behandling der påvist beintap ville ført til behandling.

Kvinners østrogen nivå bør utredes før beintetthetsmåling i henhold til indikasjonslisten over.

Før

Osteoporosepoliklinikken (OPP) ved ortopedisk avdeling vil gjennomføre beintetthetsmålingen. Du bør unngå knapper og glidelås på lommer på buksene.

Avhengig av årsaken til henvisningen vil svaret sendes til legen som har henvist deg eller du vil være satt opp til en konsultasjon med en osteoporosesykepleier ved Ortopedisk avdeling i etterkant.

Dersom du også er satt opp til konsultasjon hos osteoporosesykepleier etter målingen må du ha med: 

 1. Blodprøvesvar med ditt nivå av kalsium/albumin, D-vitamin, din nyrefunksjon (kreatinin), stoffskiftet (f-T4 og TSH) som er tatt de siste 1- 2 ukene. Disse blodprøvene kan tas hos din fastlege og tas med på ark eller sendes elektronisk.
 2. Medisinliste (dersom du benytter medisiner).
 3. Utfylt skjema som ligger ved time-innkallingen din.

Under

Selve undersøkelsen foregår ved at du legger deg på en røntgenbenk. Du ligger på ryggen med beina ut til sidene.  For å få riktig vinkel på hofteleddene under målingen settes en kasse med skrå sider mellom føttene. Ryggen og hoftene skannes av en "arm" som beveger seg over deg. Dette tar ca. 10 minutter.

Etter

En osteoporosesykepleier sender svaret til din henvisende lege. Avhengig av resultatet kan det være nødvendig å gjenta undersøkelsen om 1-3 år. Dette avgjør din lege. Kontakt din henvisende lege for svaret på beintetthetsmålingen og videre tiltak.

Dersom undersøkelsen er gjennomført grunnet ett nylig (< 2 år) beinbrudd og du har alder over 50 år er du vanligvis også satt opp til en konsultasjon med en osteoporosesykepleier ved Ortopedisk avdeling. Der vil en gjennomgå resultatet av beintetthetsmålingen, blodprøver tatt hos din fastlege, samt spørreskjema du har fått i forkant av timen med hensyn til risikofaktorer for nye brudd. Dersom det viser at du trenger behandling, vil osteoporosesykepleieren sammen med legen, igangsette behandling eller eventuell videre utredning. En lege kontrollerer og kvalitetssikre eventuell oppstart av behandling og skriver e-resept som skal ligge klar senest uken etter timen. Legen kontakter deg ved uklarheter.

Dersom målingene viser forstadiet til beinskjørhet (osteopeni), eller beinskjørhet (osteoporose), bør målingene gjentas etter 1-3 år for å følge en eventuell utvikling slik at du får riktig behandling. I enkelte tilfeller kan en blodprøve (beinmarkør, P1NP) måle effekten av behandlingen. Dette vil du få informasjon om av din behandlende lege, dersom det er aktuelt.

Kontaktinformasjon

Buss

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.

Taxi

Ikke langt fra hovedinngangen finner du en taxiholdeplass, der det som regel står ledige biler. Dersom det trengs, er våre ansatte i resepsjonen tilgjengelige 24 timer i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Tog

​Våland
Nærmeste togstasjon er Paradis stasjon. Denne ligger om lag én kilometer fra hovedbygget.

Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS
Seksjon rehabilitering Eigersund og Dalane DPS ligger om lag en times kjøring fra Stavanger. Nærmeste togstasjon er Egersund stasjon. Fra sentrum kan du ta buss eller drosje.

Se Kolumbus eller nettbuss for ruter og rutetider.

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Fant du det du lette etter?