Mammografiscreening

Screening

Alle kvinner i aldersgruppe 50-69 år vil få en invitasjon til mammografiundersøkning hvert annet år.

Mammografiscreening kan defineres som en masseundersøkelse. Hensikten er å oppdage brystkreft på et tidlig stadium.

Innledning

Invitasjon

Alle kvinner i aldersgruppen 50-69 år vil få en invitasjon til røntgenundersøkelse av brystene annet hvert år i regi av det offentlige Mammografiprogrammet. Første invitasjon får du innen det året du fyller 52 år.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Ikke bruk talkum eller kremer i brystregionen på undersøkelsensdagen, da dette kan gjøre det vanskelig å vurdere bildene. Vennligst unngå parfyme, da dete kan utløse allergisk reaksjon hos dem som utfører undersøkelsen.

Under

Før røntgenundersøkelsen av brystene dine vil en radiograf stille deg noen spørsmål og se etter forandringer på brystene. Denne informasjonen brukes når røntgenlegene vurderer bildene.

Det vil bli tatt ca. to bilder av hvert bryst. Hos kvinner med implantater må vi ofte ta et dobbelt sett med bilder for å få fremstilt brystene godt nok. Undersøkelsen tar bare noen få minutter.

For å oppnå god bildekvalitet og lavest mulig stråledose, må det legges et press på brystene mens bildene blir tatt.

Etter

Du kan gå når bildetakingen er ferdig. Du vil få skriftlig beskjed, uansett hva resultatet er. Vanligvis vil dette ta 2-3 uker.

Om lag 3-4 prosent av kvinnene som møter til mammografiscreening blir innkalt til en etterundersøkelse på Brystdiagnostisk senter. For de fleste innebærer tilleggsundersøkelser tilleggsbilder og/eller ultralyd. Noen ganger er det nødvendig å ta en celle eller biopsiprøve.

Innkalling til tilleggsundersøkelser trenger ikke å bety at du har brystkreft.

Kontaktinformasjon

Mammografiscreening Stavanger
Telefon
51 51 44 45
mandag - torsdag 08.00-11.00 og 12.00-14.00
fredag 09.00-11.00 og 12.00-13.00
E-post
Postadresse
Postboks 8100, 4068 Stavanger
Peder Klows gate 27
Besøksadresse
Peder Klows gate 27(Kart)
Telefon
Screening: 51 51 44 45

Parkeringsmuligheter

Det anbefales å parkere på Jernbanelokket. Det tar ca. 5 minutter å gå til screeningen.
Det finnes også noen få parkeringsplasser ved hovedporten til Gamle Stavanger Sjukehus. Husk betaling. Handikapp-parkering like ved døren, inngang 7.

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Betaling

​Undersøkelsen koster 267 kroner. Vi har betalingsterminal, men giro kan også fås på forespørsel.

Endring av time via e-post

​Det kan i perioder være stor trafikk på telefonen for ombestilling av screeningtimer. Du kan fint be om å få endret timen til screeningundersøkelsen din via e-post scr@sus.no. Vi ber deg om å ikke sende sensitive opplysninger på e-post som personnummer.

Funksjonshemming-/bevegelseshemmet eller andre spesielle behov

Ta kontakt med BDS på telefon 51514445

Hva skjer på brystdiagnostisk senter?

​Bildene tas frem på datamaskiner og granskes med eventuelle gamle bilder til sammenligning. De blir gransket av to radiologer (røntgenleger) uavhengig av hverandre. Etter denne førstetydningen blir legene enige om hvem som trenger videre undersøkelse. Kvinnene som blir etterinnkalt (selektert) får time til undersøkelse på brystdiagnostisksenter. Her blir det tatt ekstra bilder, eventuelt ultralyd og celle- eller vevsprøve om radiologen finner dette nødvendig. De som det tas prøver av, får time hos kirurg uken etterpå for å få svar på prøven.

En screeningstest kan ikke gi noen diagnose. Personer med positive funn må utredes videre og eventuelt behandles.

Hva skjer på screeningsstasjonen?

​Du blir først tatt inn til intervju og vi forklarer hva vi skal gjøre og hvordan Mammografiprogrammet fungerer. Vi informerer om at det kommer svarbrev etter to-tre uker. SMS-varsel kan også bli sendt ut hvis en må tilbake for å ta tilleggsundersøkelser. Brystene blir inspisert, og alle oppfordres til selvundersøkelse. Det poengteres at dersom du innkalles til etterundersøkelse, er ikke det ensbetydende med at det er noe galt med brystene.

På mammografirommet møter du to radiografer som tar to bilder av hvert bryst. Etter at bildene er tatt, kan du kle deg og gå. Bildene sendes automatisk til brystdiagnostisksenter for tydning.

En screeningstest kan ikke gi noen diagnose. Personer med positive funn må utredes videre og eventuelt behandles.

Reservasjon

​Du kan reservere deg fra å få invitasjon til Mammografiprogrammet ved å sende e-post til mammografi@kreftregisteret.no eller fylle ut et elektronisk reservasjonsskjema: https://www.kreftregisteret.no/screening/Mammografiprogrammet/Invitasjonsstopp/

Skjema kan sendes som post til Kreftregisteret, Postboks 5313, Majorstuen 0304 Oslo.

Ved bruk av e-post oppfordrer vi til å ikke sende sensitive personopplysninger, som sykdom, diagnose eller personnummer.

Fant du det du lette etter?