Screening

Mammografiscreening

Alle kvinner i aldersgruppe 50-69 år vil få en invitasjon til mammografiundersøkning hvert annet år.

Mammografiscreening kan defineres som en masseundersøkelse. Hensikten er å oppdage brystkreft på et tidlig stadium.

Innledning

Invitasjon

Mammografiprogrammet inviterer kvinner 50 - 69 år til mammografi hvert annet år. Et invitasjonsbrev med angitt tid og sted blir automatisk sendt til kvinner som står for tur. Deltakelse er frivillig. Alder ved første invitasjon kan variere fra 48 – 53 år.

https://www.kreftregisteret.no/screening/mammografiprogrammet/Kommuneoversikt-per-fylke/

Før

Før bildene tas, vil en radiograf stille noen spørsmål og se etter om du har hudforandringer på brystene som vil kunne bli synlige på mammografibildene. Dette er opplysninger som brukes når røntgenlegene gransker bildene dine.

Ikke bruk talkum eller kremer i brystregionen på undersøkelsesdagen, da dette kan gjøre det vanskelig å vurdere bildene. Vennligst unngå parfyme, da dette kan utløse allergisk reaksjon hos dem som utfører undersøkelsen.

Under

Selve billedtakingen foregår i et separat rom. Vanligvis er to radiografer til stede når mammografibildene tas. Det blir tatt bilder i to vinkler av hvert bryst.

For å oppnå god bildekvalitet og lavest mulig stråledose, må det legges press på brystene mens bildene blir tatt. Presset varer noen sekunder og kan oppleves ubehagelig, men det er ikke vist at dette er skadelig.

Sammenlignet med andre røntgenundersøkelser er stråledosen lav og utgjør ingen risiko, selv ved regelmessig deltagelse i Mammografiprogrammet. Mammografi kan gjennomføres uavhengig av brystenes størrelse. Hos kvinner med implantater må vi ofte ta et dobbelt sett med bilder for å få fremstilt brystene godt nok.

Etter

Mammografibildene blir gransket av to røntgenleger, uavhengig av hverandre. Alle får skriftlig svar fra Kreftregisteret eller fra brystsenteret. Brevet kommer i den digitale postkassen dersom du har opprettet dette. De fleste mottar svarbrevet i løpet av 2-4 uker.

Merk at svartiden av og til kan være lengre. Årsaken til lang svartid er ofte at brystsenteret for en periode har redusert kapasitet til å vurdere bildene. Dersom forventet svartid er lengre enn vanlig, skal personalet informere deg om dette når du møter til undersøkelse.

Kontaktinformasjon

Parkeringsmuligheter

Det anbefales å parkere på Jernbanelokket. Det tar ca. 5 minutter å gå til screeningen.
Det finnes også noen få parkeringsplasser ved hovedporten til Gamle Stavanger Sjukehus. Husk betaling. Handikapp-parkering like ved døren, inngang 7.

Praktisk informasjon

​Koronavirus: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har besøkskontroll på sykehuset. Dette gjør vi for å redusere risikoen for smitte blant pasienter og helsepersonell.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Betaling

​Undersøkelsen koster 267 kroner. Vi har betalingsterminal, men giro kan også fås på forespørsel.

Endring av time via e-post

​Det kan i perioder være stor trafikk på telefonen for ombestilling av screeningtimer. Du kan fint be om å få endret timen til screeningundersøkelsen din via e-post scr@sus.no. Vi ber deg om å ikke sende sensitive opplysninger på e-post som personnummer.

Funksjonshemming-/bevegelseshemmet eller andre spesielle behov

Ta kontakt med BDS på telefon 51514445

Hva skjer på brystdiagnostisk senter?

Noen kvinner blir innkalt til tilleggsundersøkelser ved brystsenteret.
Årsaken kan være mistenkelige funn på mammografibildene, at du selv har opplyst om en kul eller andre symptomer på brystkreft, eller at den tekniske kvaliteten på bildene ikke var god nok.
For de fleste innebærer tilleggsundersøkelse at det tas nye røntgenbilder og/eller ultralyd.
I noen tilfeller er også nødvendig å ta en celle- og/eller vevsprøve, en såkalt biopsi, fra brystet.
Når og hvordan du får svar på disse prøvene, avtales direkte med deg.
 
En innkalling til tilleggsundersøkelse kan gi uro og engstelse hos mange. Vær klar over at innkalling til tilleggsundersøkelser ikke trenger å bety at du har brystkreft.

Hva skjer på screeningsstasjonen?

​Du blir først tatt inn til intervju og vi forklarer hva vi skal gjøre og hvordan Mammografiprogrammet fungerer. Vi informerer om at det kommer svarbrev etter to-tre uker. SMS-varsel kan også bli sendt ut hvis en må tilbake for å ta tilleggsundersøkelser. Brystene blir inspisert, og alle oppfordres til selvundersøkelse. Det poengteres at dersom du innkalles til etterundersøkelse, er ikke det ensbetydende med at det er noe galt med brystene.

På mammografirommet møter du to radiografer som tar to bilder av hvert bryst. Etter at bildene er tatt, kan du kle deg og gå. Bildene sendes automatisk til brystdiagnostisksenter for tydning.

En screeningstest kan ikke gi noen diagnose. Personer med positive funn må utredes videre og eventuelt behandles.

Reservasjon

​Du kan reservere deg fra å få invitasjon til Mammografiprogrammet ved å sende e-post til mammografi@kreftregisteret.no eller fylle ut et elektronisk reservasjonsskjema: https://www.kreftregisteret.no/screening/Mammografiprogrammet/Invitasjonsstopp/

Skjema kan sendes som post til Kreftregisteret, Postboks 5313, Majorstuen 0304 Oslo.

Ved bruk av e-post oppfordrer vi til å ikke sende sensitive personopplysninger, som sykdom, diagnose eller personnummer.

Fant du det du lette etter?