HELSENORGE

Mestringskatten

Mestringskatten er en strukturert behandlingsmetode for barn og ungdom med angst. Behandlingen skjer i et samarbeid mellom barnet/ungdommen og terapeuten. Foresatte kan også inngå i dette samarbeidet, for eksempel som en støtte til barnet/ungdommen under hjemmeoppgaver.