MR av ekstremiteter

Undersøking av armar/bein
Avdeling for radiologi

MR er ei forkorting for magnetisk resonans. Under ei MR-undersøking ligg den som vert undersøkt i eit svært sterkt magnetfelt og det blir sendt radiofrekvente signal gjennom kroppen. Desse signala nyttar MR- maskina til å lage digitale bilete. Det er inga form for røntgenstråling med ein MR.

Innleiing

MR blir brukt i undersøkingar der andre diagnostiske metodar, som røntgen og ultralyd, er utilstrekkelege eller som supplement til andre metodar. Ved mistanke om skjelettskade er vanlegvis røntgen førstevalet, og mange gongar er det nok. Men ved visse typar brot gir MR ei meir presis beskriving.

MR har ei viktig rolle i utgreiing av skjelett og blautdelsskadar. Det kan vere utgreiing av svulstar, skadar, kroniske leddsmerter eller betennelse i skjelett og blautdelar eller ved mistanke om infeksjon.

Tilvising og vurdering

Tilvising frå lege på sjukehuset eller primærhelsetenesta.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Førebuing heime

På grunn av det sterke magnetfeltet må sjukehuset eller tilvisande lege på førehand vite om du har:

  • Pacemaker/ICD, nevrostimulator
  • Er operert i hjerne, auge, øyre eller hjarte
  • Operert metall i kroppen ( til dømes klips på blodkar i hovudet, proteser, splinter, stentar og graft)
  • Tatoveringar
  • Er gravid

Klokker, høyreapparat, tryggleiksalarm, bank- og kredittkort kan bli øydelagde av magnetfeltet, og må difor ikkje vere med inn i undersøkingsrommet. Metallgjenstandar som briller, kulepennar, nøklar, hårnåler og smykke takast bort før undersøkinga startar.

Tannprotesar kan gi forstyrringar i bileta og må takast ut ved undersøking av hovud-/halsområdet.

Dersom du tek medisinar skal du ta dei på vanleg måte.

Om du ammar ber vi om at du kontaktar røntgenavdelinga.

Visse typer kosmetikk (maskara) kan gi ubehag. Du bør ikkje bruke sminke før undersøkinga.

Dersom du har vondt for å ligge og/eller treng hjelp til å slappe av, må du be fastlegen om smertestillande/avslappande medikament i forkant av undersøkinga.

Har du klaustrofobi?

Sjølv med litt klaustrofobi klarer dei aller fleste å gjennomføre undersøkinga. Du kan ringe eller ta kontakt (sjå under for kontaktinformasjon) dersom du trur dette blir eit problem for deg. Vi har ulike måtar vi kan hjelpe deg på.

Førebuingane varierer ut frå kva som skal undersøkast.

Informasjon om dette vert gitt i innkallingsbrevet du mottek i posten eller ved avdelinga når time blir avtalt.  

2. Under

Under undersøkinga ligg du på eit bord som blir ført inn i ei rørforma maskin som er open i begge endar.
Korleis du ligg avheng av kva som skal undersøkast. Det kan variere frå mage til rygg, der hovudet eller beina ligg først. For eksempel ved MR av kneet ligg du med beina mot maskina. Det aktuelle kneet ligg i ei antenne som er forma som eit kort rør som er delt i to på langs. Antenna omsluttar kneet. For å ligge komfortabelt blir det plassert puter eller små sandposar for å støtte opp beina.

Under undersøkinga høyrer du ein bankelyd i maskina. Det er viktig å ligg stille under undersøkinga.
Du får utdelt øyreproppar eller øyreklokker som dempar bankelyden eller du kan høyre på musikk/radio.

Føler du behov for å ha med pårørande kan dei sitje inne med deg under undersøkinga.

Når bileta vert tatt går personalet ut av rommet. Dei ser deg gjennom eit vindauge. Du får ein alarm i handa for å få kontakt med personalet. Dei kan snakke med deg via ein mikrofon eller kome inn i rommet kor du ligg.

Det er viktig at du ligg heilt stille for at kvaliteten på bileta skal bli bra.

Undersøkinga tek om lag 20 - 45 minutt.

Gjer det vondt?

Undersøkinga gjer ikkje vondt i seg sjølv, men det kan vere vanskeleg å ligge stille. Det er derfor viktig å finne ei stilling som er behageleg.

 

 

3. Etter

Pasientar som har fått avslappande medikament bør ikkje køyre bil sjølve.

Resultat av undersøkinga

Bileta vert granska av ein røntgenlege som lagar ein skrifteleg rapport av kva bileta viser.
Rapporten vert sendt legen som tilviste deg.
Bileta og rapporten vert lagra i datasystemet vårt.

Ver merksam

Ein kan oppleve å bli varm under undersøkinga. Denne kjensla gir seg når undersøkinga er over.

 

Kontakt

Praktisk informasjon

Parkering Torgveien

​Det er parkering i underetasjen i dagkirurgibygget som ligger rett ved siden av øyeavdelingen, og på baksiden av øyeavdelingsbygget (betalingsautomat). Pårørende og ledsagere kan også bruke parkeringsmulighetene som er i området rundt øyeavdelingen. Alle parkeringsplasser krever betaling.

Dagkirurgisk avdeling Hillevåg er i Torgveien 21 A, like ved Kilden handlesenter.

Kart over området (utskriftsvennlig versjon)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.