Nevropsykologisk undersøkelse, barn

 

Nevropsykologisk undersøkelse handler om å finne ut hvordan hjernen din arbeider. Det gjør vi gjennom å snakke sammen og løse ulike oppgaver.