Nevropsykologisk undersøkelse, voksne

En nevropsykologisk utredning er en omfattende vurdering der man gjennom samtaler, observasjoner og undersøkelse (testing) kartlegger ulike ferdigheter og hjernefunksjoner.