eMeistring

Panikk - veiledet internettbehandling

eMestring er veiledet internettbehandling for sosial angst, panikkangst og depresjon. Behandlingen bygger på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling av depresjon og angstlidelser.

Innledning

Behandlingen i eMestring er modulbasert og varer opp til 14 uker. Hver uke får du oppfølging fra en behandler via internett som veileder deg i behandlingen. En viktig del av behandlingen er å systematisk utsette seg for situasjoner som fører til angst og å arbeide systematisk med hvordan man tolker og forstår slike situasjoner.

eMestringsbehandlingen består av skriftlig informasjon og øvelser. Du lurer sikkert på om det er mulig å bli kvitt panikklidelse bare ved å lese en tekst. Programmet er prøvd ut i Norge og Sverige med gode resultater, og bedringen varer over tid. Etter avsluttet behandling har deltakere blitt fulgt opp i inntil to år, og de gode resultatene holder seg fortsatt.

En av grunnene til at effekten varer så lenge, er at dette er et program som er basert på læring og øvelser. Når vi har lært oss noe, blir det en naturlig del av reaksjonene våre, og vi bærer kunnskapen med oss og kan bruke den også etter at behandlingen er avsluttet. Det er vårt håp at du også vil lære ny kunnskap og nye ferdigheter ved å delta i eMestring for panikklidelse – kunnskap og ferdigheter som du vil ha nytte av resten av livet. Det finnes naturligvis ikke noen garanti for at du aldri vil få et panikkanfall igjen, men på bakgrunn av de gode resultatene fra tidligere undersøkelser, synes vi likevel at du bør gi programmet en sjanse.

For å oppnå resultat av behandlingen er det altså ikke nok å bare lese teksten i modulene. Det er mengden tid og krefter du legger i arbeidet med programmet som har mest å si for hvor vellykket behandlingen blir. Det er viktig at du virkelig investerer tid og krefter i øvelsene, og at du øver jevnt og trutt. Jo mer tid du bruker på eMestring, desto større utbytte får du av programmet. Dette krever naturligvis at du er motivert.

Hva er panikklidelse?

Panikklidelse er en tilstand der man gjentakende ganger får panikkanfall som er kjennetegnet av flere av de følgende symptomene; hjertebank, føle seg svimmel, skjelving, trykk i brystet, svette, følelse av uvirkelighet eller kvalme/urolig mage.

Se noen av tilbakemeldingene vi har fått fra tidligere brukere:

  • «Jeg er ikke lenger så redd for symptomene som kommer med angsten»
  • «Jeg forstår angsten, og er ikke lenger så redd for den»
  • «Jeg har blitt mindre redd for panikkangsten»
  • «Jeg har lært at dette er "normale" reaksjoner for mennesker. At jeg ikke er alene om å ha angstproblem»
  • «Programmet beskriver følelsene jeg har ved et panikkanfall, og forklarer hvordan jeg skal forholde meg til det»
  • «Jeg har fått tillit til teknikker som hjelper meg å mestre angsten»
  • «Jeg tenker at jeg skal klare å takle situasjoner som før syntes umulige å takle»
  • «Jeg trives i mitt eget selskap alene hjemme. Drar steder jeg ikke ville gjort før»
  • «Jeg har lært å puste med magen! Nå kjører jeg bil!»

Før

Før du kan logge deg på i eMestring må du komme til en utredningssamtale ansikt til ansikt. I denne samtalen vil vi fortelle om behandlingen og du kan stille spørsmål.

Grunnet elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMestringsprogrammene benytter pasient og behandler sikkerhetsnivå 4 for å logge seg på. Sikkerhetsnivå 4 er ment for sikring av sensitiv informasjon og er det høyeste nivået vi har i Norge i dag.

Sikkerhetsnivå 4 er definert av norske myndigheter og forvaltes av Post- og Teletilsynet. Innlogging til eMestringsprogrammene med sikkerhetsnivå 4 skjer via BankID eller Buypass. Ta kontakt med banken din for å bestille BankID. Buypasskort kan du bestille sammen med din behandler i eMestring.

Under

Behandlingen er modulbasert og varer opp til 14 uker. Hver uke får du oppfølging fra en behandler via internett som veileder deg i behandlingen. eMestring inneholder det samme som du hadde mottatt dersom du fikk behandling hos en behandler. Programmet består av 9 moduler, og vi anbefaler at du bruker 7-10 dager på hver modul. Modulene er lagt opp slik: Først leser du teksten. Så svarer du på spørsmål og gjennomfører øvelser som er knyttet til det du leser. Hver uke vil du også ha kontakt med din behandler. Du vil motta en ny modul når du er ferdig med den forrige. Du får en SMS når behandleren din har gitt deg tilgang til neste modul.

Det er slitsomt og krevende å ha en angstlidelse. Arbeidet du skal gjøre i eMestring krever også mye av deg. Dette fordi du i programmet øver på å håndtere angsten din på en ny måte, på en gradvis og kontrollert måte. Å jobbe med angst innebærer å utsette seg for det man er redd for. En som har hatt angst over lengre tid er ofte blitt ekspert på å unngå den, men dessverre bidrar dette til å vedlikeholde problemene. Målet er at du skal utsette deg for ubehaget og gradvis ta tilbake kontroll i hverdagen din. At du har bestemt deg for å gå i gang med denne behandlingen er en tøff, men god avgjørelse du har tatt for deg selv! Det krever både mot og motivasjon!

For mange er det nyttig å minne seg om at angsten allerede tar mye krefter og at kreftene som brukes på behandlingen er en god investering i fremtiden. Det er flott om du har mulighet til å få med deg en person som kan støtte deg i løpet av behandlingen - dette kan hjelpe deg framover hvis du sliter med motivasjonen underveis. La gjerne denne personen få lese modulene og gjennom det få vite hva du holder på med.

Etter

Når du har fullført behandlingen avsluttes kontakten med terapeuten din. Terapeuten vil kalle deg inn til en avsluttende samtale ansikt til ansikt, der dere sammen summerer opp arbeidet som er gjort. Du vil ha tilgang til all tekst og oppgavene dine i programmet i 6 måneder.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

​Korona: Timeavtale eller på besøk hos oss?

Vi har har fremdeles enkelte smittevernstiltak for å redusere risikoen for smitte til sårbare pasienter og våre medarbeidere.

Les mer om hvordan du går frem hvis du har timeavtale eller skal på besøk hos oss.

Fant du det du lette etter?